pl en

Wmurowanie kamienia węgielnego

„To przełomowa inwestycja dla środowiska naukowego naszej Uczelni i Warszawy” – mówił Rektor prof. Marek Krawczyk podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Badań Przedklinicznych, która odbyła się 23 września 2010 r. na terenie budowy nowego gmachu. Gościem uroczystości była Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka.

Zaproszenie Rektora do uświetnienia wmurowania aktu erekcyjnego pod inwestycję przyjęli również: Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Metropolita Warszawski Abp. Kazimierz Nycz, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz, Minister w Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz, Poseł Beata Małecka-Libera, Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys, Prorektor ds. Studiów Politechniki Warszawskiej prof. Franciszek Krok, Przewodniczący Wydziału VI Polskiej Akademii Nauk prof. Wojciech Kostowski, Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia Wojciech Kutyła, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia dr hab. Roman Danielewicz. Przybyli również byli Rektorzy Uczelni: prof. Jerzy Szczerbań oraz prof. Tadeusz Tołłoczko. Gośćmi spotkania byli Członkowie Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, władze rektorskie, władze dziekańskie i administracyjne Uniwersytetu, dyrektorzy warszawskich szpitali, studenci i pracownicy Uczelni. W uroczystości wzięli udział Prezes Zarządu POLBUD Robert Andrzej Micał oraz projektant gmachu Adam Lambert.

„Spotykamy się dzisiaj w miejscu szczególnym. Właśnie tutaj za dwa lata będzie stał gmach Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum, którego wartość dzisiaj szacuje się na ok. 88 mln złotych. Prace budowlane rozpoczęły się 10 czerwca tego roku. Budynek wraz z wyposażeniem i aparaturą badawczo- naukową będzie gotowy w grudniu roku 2012. Wybudowanie i wyposażenie tego gmachu jest możliwe dzięki środkom finansowym pochodzącym z unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Znajdzie się w nim nowoczesne centrum naukowe, gdzie ponad 250 naukowców z naszej uczelni, będzie starało się rozwiązywać problemy związane z najczęściej występującymi współcześnie chorobami cywilizacyjnymi. To Centrum - wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą – będzie miało charakter laboratorium środowiskowego. A więc każdy naukowiec – bez względu na to, w jakim ośrodku pracuje na co dzień – jeśli będzie chciał zrealizować nowy projekt naukowy, będzie mógł korzystać z urządzeń tego nowoczesnego gmachu” – mówił podczas uroczystości Rektor.

Wystąpienie Rektora prof. Marka Krawczyka podczas uroczystości Wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Po wygłoszeniu wystąpienia Rektor odczytał tekst Przesłania Władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Gości, które zostało chwilę później umieszczone w murach powstającej inwestycji.

 

Przesłanie

Władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Gości

zapisane 23 września 2010 roku, tj. w dniu wmurowania

kamienia węgielnego pod budowę Centrum Badań Przedklinicznych

 

My, wszyscy tu dzisiaj zgromadzeni umieszczając to przesłanie w murach

Centrum Badań Przedklinicznych

potwierdzamy swoją obecnością fakt rozpoczęcia

inwestycji dającej elicie polskich naukowców,

skupionej w naszej Almae Matris

i innych instytucjach naukowych Stolicy,

szansę rozwijania nauk medycznych

z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań

biomedycznych i biotechnologicznych początków XXI wieku.

Centrum to, jest kluczową inwestycją

Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii –

największego przedsięwzięcia biomedycznego i biotechnologicznego

w Europie Środkowo-Wschodniej – realizowaną dzięki uczestnictwu

Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Badania naukowe nad najważniejszymi chorobami cywilizacyjnymi początków XXI stulecia to klucz do przetrwania ludzkości.

Niech w tych murach powstają przełomowe odkrycia,

idee będą przekuwane w praktykę,

a naukowcom w nich pracującym przez kolejne dziesięciolecia niech przyświeca myśl wybitnego polskiego prozaika Stefana Żeromskiego:

Nauka jest jak niezmierne morze.

Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”

Następnie podpisy po przesłaniem złożyli, obok władz naszej uczelni, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, władze instytucji partnerów Projektu CePT oraz Prezes firmy POLBUD, która wznosi gmach.

Po podpisaniu historycznego Dokumentu Abp. Kazimierz Nycz poświecił kamień węgielny. Następnie odbyła się kulminacyjna część uroczystości. Rektor prof. Marek Krawczyk wraz z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarą Kudrycką dwoma specjalnie przygotowanymi kielniami zamurowali tubę z aktem erekcyjnym w fundamentach gmachu Centrum Badań Przedklinicznych.

Budowa Centrum daje nadzieję na badania najwyższej jakości, które pomogą ludzkiemu życiu i zdrowiu. Wierzę, że powstanie jeden z wiodących ośrodków w kraju" - mówiła podczas uroczystości do zebranych na placu budowy Minister Barbara Kurdycka. Słowa do naszej społeczności akademickiej w tym ważnym dniu skierował także Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz, Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys, Prorektor ds. Studiów Politechniki Warszawskiej prof. Franciszek Krok oraz Prezes Zarządu POLBUD Robert Andrzej Micał, który za zakończenie uroczystości przekazał dwie pamiątkowe kielnie Rektorowi prof. Markowi Krawczykowi i Minister prof. Barbarze Kudryckiej. Po zakończeniu części oficjalnej Goście i Gospodarze spotkania udali się do Centrum Dydaktycznego na spotkanie z prasą i poczęstunek.

Marta Wojtach

rzecznik prasowy

Warszawski Uniwerystet Medyczny

Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego
Wmurowanie kamienia węgielnego