pl en

Aktualności

Ankieta CePT 2

Warszawski Uniwersytet Medyczny jako koordynator  Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii ( CePT ) zaprosił partnerów Projektu CePT 1  do udziału w inicjatywie projektowej pod roboczą nazwą CePT 2, której celem jest przygotowanie i realizacja wspólnego projektu naukowo –badawczego  z wykorzystaniem  aparatury zakupionej w ramach Projektu CePT 1. więcej »

XV posiedzenie Rady Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)

W dniu 9 stycznia 2015 roku odbyło się XV posiedzenie Rady Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich instytucji będących członkami Konsorcjum. więcej »

XIV posiedzenie Rady Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)

W dniu 5 grudnia 2014 roku odbyło się XIV posiedzenie Rady Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich instytucji będących członkami Konsorcjum. więcej »

PW otwiera laboratoria w ramach projektu CePT

Politechnika Warszawska uczestniczy w wielkim przedsięwzięciu biomedycznym i biotechnologicznym

Uroczyste otwarcie Centrum Badań Przedklinicznych (CBP) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

27 maja br. w Warszawie na terenie Kampusu Ochota, z udziałem Władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytety Warszawskiego, politechniki Warszawskiej , Instytutów PAN oraz przedstawicieli władz państwowych odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Badań Przedklinicznych (CBP) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. więcej »

Subskrybuje zawartość