Aparatura

Nazwa aparatury:

Zestaw mikroskopu do badan układów biologicznych z możliwością modelowania komputerowego

Nazwa Centrum:
Centrum Badań Fizyko-chemicznych Układów i Materiałów o znaczeniu biologicznym
Nazwa Laboratorium:
Lokalizacja:
Usługi:
Nazwa aparatury:

Optyczny zestaw do badan in vitro/in vivo układów biologicznych i warstwowych.

Nazwa Centrum:
Centrum Badań Fizyko-chemicznych Układów i Materiałów o znaczeniu biologicznym
Nazwa Laboratorium:
Lokalizacja:
Usługi:
Nazwa aparatury:

System FTIR MID/FAR-Infrared z techniką Step-Scan do badań; PM-IRRAS, mikroskopii Continuum XL i obrazowania spektralnego.

Nazwa Centrum:
Centrum Badań Fizyko-chemicznych Układów i Materiałów o znaczeniu biologicznym
Nazwa Laboratorium:
Lokalizacja:
Usługi:
Nazwa aparatury:

Rozbudowa systemu do analizy proteomicznej ( pompy próżni wstępnej do spektrometru masowego , źródło jonów ,źródło wody super czystej , zbiornik na ciekły azot, system klimatyzacji , lampy bakteriobójcze z programatorem , sprzęt komputerowy , drukarka do analizy i przetwarzania danych proteomicznych

Nazwa Centrum:
Centrum Badań Fizyko-chemicznych Układów i Materiałów o znaczeniu biologicznym
Nazwa Laboratorium:
Lokalizacja:
Usługi:
Nazwa aparatury:

Aparat do próżniowego osuszania i liofilizacji próbek białkowych do badań proteomicznych .Drobny sprzęt laboratoryjny służący do przygotowania próbek do badań za pomocą spektrometrów mas.

Nazwa Centrum:
Centrum Badań Fizyko-chemicznych Układów i Materiałów o znaczeniu biologicznym
Nazwa Laboratorium:
Lokalizacja:
Usługi:

Strony