UW/04/PROTEO/2

Nazwa Centrum:

Nazwa aparatury: 

Aparat do próżniowego osuszania i liofilizacji próbek białkowych do badań proteomicznych .Drobny sprzęt laboratoryjny służący do przygotowania próbek do badań za pomocą spektrometrów mas.