UW/04/STRUBIOM/1

Nazwa Centrum:

Nazwa aparatury: 

System FTIR MID/FAR-Infrared z techniką Step-Scan do badań; PM-IRRAS, mikroskopii Continuum XL i obrazowania spektralnego.