UW/04/STRUBIOM/2

Nazwa Centrum:

Nazwa aparatury: 

Optyczny zestaw do badan in vitro/in vivo układów biologicznych i warstwowych.