UW/04/STRUBIOM/3

Nazwa Centrum:

Nazwa aparatury: 

Zestaw mikroskopu do badan układów biologicznych z możliwością modelowania komputerowego