Aparatura

Nazwa aparatury:

Dwa systemy wyskosprawnej chromatografii cieczowej do współpracy ze spektrometrami mas

Nazwa Centrum:
Centrum Badań Fizyko-chemicznych Układów i Materiałów o znaczeniu biologicznym
Nazwa Laboratorium:
Lokalizacja:
Usługi:
Nazwa aparatury:

Aparatura do rozdzielonych w czasie pomiarów luminescencji wyposażona w kamerę smugową o rozdzielczości pikosekundowej

Nazwa Centrum:
Centrum Badań Fizyko-chemicznych Układów i Materiałów o znaczeniu biologicznym
Nazwa Laboratorium:
Lokalizacja:
Usługi:
Nazwa aparatury:

Magnetometr typu SQUID z oprzyrządowaniem do badań magnetooptycznych

Nazwa Centrum:
Centrum Badań Fizyko-chemicznych Układów i Materiałów o znaczeniu biologicznym
Nazwa Laboratorium:
Lokalizacja:
Usługi:
Nazwa aparatury:

Optyczny oscylator parametryczny (Optical Parametrical Oscilator - OPO) z wyposażeniem

Nazwa Centrum:
Centrum Badań Fizyko-chemicznych Układów i Materiałów o znaczeniu biologicznym
Nazwa Laboratorium:
Lokalizacja:
Usługi:
Nazwa aparatury:

Mikroskop sił atomowych (AFM) z komorą próżniową pracujący w szerokim zakresie temperatur

Nazwa Centrum:
Centrum Badań Fizyko-chemicznych Układów i Materiałów o znaczeniu biologicznym
Nazwa Laboratorium:
Lokalizacja:
Usługi:

Strony