Aparatura

Nazwa aparatury:

Wyposażenie pracowni przygotowania urządzeń półprzewodnikowych

Nazwa Centrum:
Centrum Badań Fizyko-chemicznych Układów i Materiałów o znaczeniu biologicznym
Nazwa Laboratorium:
Lokalizacja:
Usługi:
Nazwa aparatury:

Urządzenie do obróbki skupioną wiązką jonów (Focused Ion Beam - FIB) z wyposażeniem

Nazwa Centrum:
Centrum Badań Fizyko-chemicznych Układów i Materiałów o znaczeniu biologicznym
Nazwa Laboratorium:
Lokalizacja:
Usługi:
Nazwa aparatury:

Stanowisko do epitaksji z wiązek molekularnych MBE (Molecular Beam Epitaxy) z wyposażeniem

Nazwa Centrum:
Centrum Badań Fizyko-chemicznych Układów i Materiałów o znaczeniu biologicznym
Nazwa Laboratorium:
Lokalizacja:
Usługi:
Nazwa aparatury:

Magnetometr do zautomatyzowanych pomiarów w zakresie temp. od 2K do 300K

Nazwa Centrum:
Centrum Badań Fizyko-chemicznych Układów i Materiałów o znaczeniu biologicznym
Nazwa Laboratorium:
Lokalizacja:
Usługi:
Nazwa aparatury:

Uniwersalny analizator własności fizykochemicznych materii wraz z odzyskiwarką ciekłego helu

Nazwa Centrum:
Centrum Badań Fizyko-chemicznych Układów i Materiałów o znaczeniu biologicznym
Nazwa Laboratorium:
Lokalizacja:
Usługi:

Strony