Aparatura

Nazwa aparatury:

Zestaw pomiarowy do badań optycznych materii obejmujący: Laser Nd:YAG ( o pracy ciągłej ), Laser jonowy( gazowy o pracy ciągłej ), Detektory VIS i NIR, Niezbędna optyka, monochromatory i stoły optyczne, Zintegrowany spektrometr UV-VIS-NIR - MIR - FIR wysokiej czułości z kontrolowaną atmosferą próbek ( próżniowy ) o zakresie 190nm-10cm-1 z przystawką do badań odbiciowych,

Nazwa Centrum:
Centrum Badań Fizyko-chemicznych Układów i Materiałów o znaczeniu biologicznym
Nazwa Laboratorium:
Lokalizacja:
Usługi:
Nazwa aparatury:

Spektroskop XPS wysokiej klasy do analiz składu powierzchni materiałów

Nazwa Centrum:
Centrum Badań Fizyko-chemicznych Układów i Materiałów o znaczeniu biologicznym
Nazwa Laboratorium:
Lokalizacja:
Usługi:
Nazwa aparatury:

Zestaw do badań optycznych nieliniowych

Nazwa Centrum:
Centrum Badań Fizyko-chemicznych Układów i Materiałów o znaczeniu biologicznym
Nazwa Laboratorium:
Lokalizacja:
Usługi:
Nazwa aparatury:

Zestaw spektrometrów ICP-TOF-MS i GC-MS .Lokalizacja Centrum Nauk Biologiczno -Chemicznych UW , ul. Żwirki iw Wigury 101

Nazwa Centrum:
Centrum Badań Fizyko-chemicznych Układów i Materiałów o znaczeniu biologicznym
Nazwa Laboratorium:
Lokalizacja:
Usługi:
Nazwa aparatury:

Zestaw spektrometrów do analizy aktywacyjnej z oprzyrządowaniem

Nazwa Centrum:
Centrum Badań Fizyko-chemicznych Układów i Materiałów o znaczeniu biologicznym
Nazwa Laboratorium:
Lokalizacja:
Usługi:

Strony