Aparatura

Nazwa aparatury:

Podczerwień wibracyjna wraz zestawem do przygotowania akcesoriów.

Nazwa Centrum:
Centrum Badań Fizyko-chemicznych Układów i Materiałów o znaczeniu biologicznym
Nazwa Laboratorium:
Lokalizacja:
Usługi:
Nazwa aparatury:

Zestaw mikroskopu emisji polowej wraz z przystawkami EDS i BSDX.

Nazwa Centrum:
Centrum Badań Fizyko-chemicznych Układów i Materiałów o znaczeniu biologicznym
Nazwa Laboratorium:
Lokalizacja:

Uniwersytet Warszawski

Usługi:
Nazwa aparatury:

Zestaw do fotolitografii, system osadzania cienkich filmów (napylarka termiczna oraz plazmowa), system trawienia plazmą tlenową, system trawienia reaktywnymi jonami.

Nazwa Centrum:
Centrum Badań Fizyko-chemicznych Układów i Materiałów o znaczeniu biologicznym
Nazwa Laboratorium:
Lokalizacja:

Uniwersytet Warszawski

Usługi:
Nazwa aparatury:

Zestaw spektrometrów masowych; QIT^(n=1-10) i MALDI-CID-MS/MS-TOF^(2) wraz zestawami LC do przygotowania próbek

Nazwa Centrum:
Centrum Badań Fizyko-chemicznych Układów i Materiałów o znaczeniu biologicznym
Nazwa Laboratorium:
Lokalizacja:

Uniwersytet Warszawski

Usługi:
Nazwa aparatury:

Skaner laserowy do obrazowania ilościowego w biologii molekularnej z oprogramowaniem wraz z urządzeniami do autoradiografii i dodatkowymi urządzeniami peryferyjnymi

Nazwa Centrum:
Centrum Badań Fizyko-chemicznych Układów i Materiałów o znaczeniu biologicznym
Nazwa Laboratorium:
Lokalizacja:

Uniwersytet Warszawski

Usługi:

Strony