Centrum Analizy Struktury i Funkcji Białek MIBMiK

Symbol aparatury Nazwa aparatury Nazwa Laboratorium Lokalizacja
CASFB/MIBMiK/1

Stanowisko badawcze do otrzymywania i rentgenowskiej analizy kryształów białek:

1. Hotel do płytek krystalizacyjnych z zestawem do archiwizacji

2. Systemy chromatograficzne FPLC i HPLC z odpowiednimi zestawami kolumn chromatograficznych oraz detektorem MALS (Multi-Angle Light Scattering)

3. Zestaw do otrzymywania i analizy kryształów białek: robot krystalizacyjny oraz dyfraktometr rentgenowski wraz z komputerami i oprogramowaniem do modelowania struktur białek.

4. System wentylacyjno- klimatyzacyjny.

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

szczegóły »
CASFB/MIBMiK/2

Stanowisko badawcze do analizy modyfikacji białek i RNA metodą spektrografii masowej spektrometr masowy do analizy modyfikacji białek i RNA

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

szczegóły »
CASFB/MIBMiK/3

Stanowisko badawcze do analizy białek - zestaw do wizualizacji obejmujący skaner laserowy wraz z kasetami do autoradiografii i system do dokumentacji cyfrowej obrazów fluorescencyjnych wyposażony w oświetlenie diodowe i oprogramowanie do analizy ilościowej obrazów, urządzenie klimatyzacyjne

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

szczegóły »
CASFB/MIBMiK/4

Stanowisko badawcze do oznaczania ilościowego poziomu ekspresji genów i białek 1.RT-PCR 2. Zestaw do wizualizacji blotów i żeli np. Odyssey

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

szczegóły »
CASFB/MIBMiK/5

Stanowisko badawcze do analizy białek metodami fizykochemicznymi 1. spektrometr (fotometr+fluorymetr) 2. Dwie wirówki szybkoobrotowe podłogowe + 2 rotory 3. ultrawirówka analityczna

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

szczegóły »
CASFB/MIBMiK/6

Stanowisko hodowli zwierząt laboratoryjnych - szafy z klatkami do hodowli zwierząt - 6 sztuk, medyczny sterylizator parowy z systemem uzdatniania wody, zmiękczacz, kompresor, urządzenie klimatyzacyjne oraz komora laminarna z pionowym przepływem powietrza - klasa II Biohazard.

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

szczegóły »