Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Symbol aparatury Nazwa aparatury Nazwa Laboratorium Lokalizacja
UW/04/ANGEN/1

Robot do izolacji DNA wraz z urządzeniami do przygotowania prób i pomiarów ilości DNA,Dodatkowe wyposażenie laboratoryjne (3 zamrażarki głębokiego chłodzenia, 1digestorium, 1 wirówka preparatywn

Uniwersytet Warszawski

szczegóły »
UW/04/ANGEN/2

Klaster urządzeń do PCR i rozdziału fragmentów DNA. Dodatkowy sprzęt laboratoryjny

Uniwersytet Warszawski

szczegóły »
UW/04/ANGEN/3

Urządzenie do analizy kwasów nukleinowych i komórek -czytnik płytek (fluo i lumi)

Uniwersytet Warszawski

szczegóły »
UW/04/BIOANAL/1

Zestaw do rozdziału, detekcji i oznaczania poziomu metabolitów i związków nisko- i wysokocząsteczkowych o zróżnicowanej polarności w komórce i w środowisku Zestaw obejmuje: (i) ultraefektywny chromatograf cieczowy z wyposażeniem , (ii) chromatograf cieczowy do nanoprzepływów z hybrydowym spektometrem mas ESI - QTOF , (iii) chromatograf gazowy oraz (iv) kwadrupolowy spektrometr mas

Uniwersytet Warszawski

szczegóły »
UW/04/BIOANAL/2

laser wielofotonowy do mikroskopii konfokalnej

Uniwersytet Warszawski

szczegóły »
UW/04/BIOINFO/1

System do resekwencjonowania

Uniwersytet Warszawski

szczegóły »
UW/04/BIOINFO/2

Zestaw do oczyszczania i analizy białek, modyfikowanych peptydów oraz kwasów nukleinowych.

Uniwersytet Warszawski

szczegóły »
UW/04/INZGENBIOT/1

Sekwenator kapilarny z dodatkowym wyposażeniem i sekwenator genomowy z dodatkowym wyposażeniem. Dodatkowa stacja komputerowa przeznaczona do analiz metagenomicznych

Uniwersytet Warszawski

szczegóły »
UW/04/INZGENBIOT/2

Wytrząsarki orbitalne z oprzyrządowaniem. Robot laboratoryjny do przygotowania reakcji PCR wraz z akcesoriami, urządzeniami peryferyjnymi i urządzeniami do izolacji DNA.

Uniwersytet Warszawski

szczegóły »
UW/04/INZGENBIOT/3

Zestaw do diagnostyki molekularnej chorób dziedzicznych; Amplifikatory DNA szt 6, Komory do pracy z DNA i RNA, Mikroskop fluorescencyjny, dodatkowe wyposażenie laboratoryjne (1 digestorium, liofilizator, spektrofotometr UV/VIS, speed-vac, 1 wirówka preparatywna)

Uniwersytet Warszawski

szczegóły »
UW/04/INZGENMIKRO/1

Zestaw komór niskotemperaturowych wraz z urządzeniami peryferyjnymi i urządzeń do krioprezerwacji, jedna wirówka preparatywna i jedna analityczna wraz z rotorami , doposażenie do systemu FV1000

Uniwersytet Warszawski

szczegóły »
UW/04/INZGENMIKRO/2

Wyposażenie centralnej pożywkarnii (autoklawy i cieplarki ) zestaw urządzeń do sekwencjonowania genomowego , system oczyszczania wody , urządzenia do frakcjonowania białek , drobne wyposażenie

Uniwersytet Warszawski

szczegóły »
UW/04/INZGENMIKRO/3

Klaster urządzeń do PCR i rozdziału DNA. Drobny sprzęt laboratoryjny

Uniwersytet Warszawski

szczegóły »
UW/04/INZGENMIKRO/4

Zestaw komór fitotronowych do hodowli roślin z oprzyrządowaniem, stacja do opracowania graficznego i analizy in silico wyników z oprogramowaniem

Uniwersytet Warszawski

szczegóły »
UW/04/INZGENMIKRO/5

2 hybrydyzatory, jedna wirówka preparatywna wraz z rotorami

Uniwersytet Warszawski

szczegóły »
UW/04/INZGENMIKRO/6

Mikroskop odwrócony z dodatkowym wyposażeniem oraz mikroskop konfokalny z wyposażeniem

Uniwersytet Warszawski

szczegóły »
UW/04/INZGENMIKRO/7

Skaner laserowy do obrazowania ilościowego w biologii molekularnej z oprogramowaniem wraz z urządzeniami do autoradiografii i dodatkowymi urządzeniami peryferyjnymi

Uniwersytet Warszawski

szczegóły »
UW/04/LBSFC/1

Zestaw spektrometrów masowych; QIT^(n=1-10) i MALDI-CID-MS/MS-TOF^(2) wraz zestawami LC do przygotowania próbek

Uniwersytet Warszawski

szczegóły »
UW/04/LBSFC/2

Zestaw do fotolitografii, system osadzania cienkich filmów (napylarka termiczna oraz plazmowa), system trawienia plazmą tlenową, system trawienia reaktywnymi jonami.

Uniwersytet Warszawski

szczegóły »
UW/04/LBSFC/3

Zestaw mikroskopu emisji polowej wraz z przystawkami EDS i BSDX.

Uniwersytet Warszawski

szczegóły »

Strony