Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Symbol aparatury Nazwa aparatury Nazwa Laboratorium Lokalizacja
WUM/CBP/1.1

Ciąg Laboratoryjny: 1. Bioroboty, 2. Czytnik płytek ELISA wielofunkc. (lokalizacja: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Klinika Chorób Wewnętrznych Nadciśnienia Tętniczego Angiologii, ul. Banacha 1a, Piętro II Blok „E”, Warszawa) 3. Wyposażenie laboratorium, w tym dygestoria, komora do hipoksji i zmywarki (lokalizacja budynek CBP ul. Banacha 1b)

Laboratorium Zaawansowanych Technologii - Pracownia Inżynierii Tkankowej

CePT / Banacha 1B/ B23

szczegóły »
WUM/CBP/1.2

Cytofluorometr/sorter (FACS)

Zakład Immunologii Centrum Biostruktury

Zakład Immunologii Centrum Biostruktury
Ul. Banacha 1a, budynek F

szczegóły »
WUM/CBP/1.3

Real-time PCR

SPCSK, Klinika Chorób Wewnętrznych Nadciśnienia Tętniczego Angiologii,
ul. Banacha 1a, Piętro II Blok „E” Warszawa

szczegóły »
WUM/CBP/1.4

Wysokoprzepustowe analizatory polimorfizmu DNA

Zakład Gogenetyki Medycznej,
ul Pawińskiego 3c

szczegóły »
WUM/CBP/1.5

Autoklawy, zgrzewarka

Laboratorium Zaawansowanych Biotechnologii

CePT/Banacha 1B/pokój B27

szczegóły »
WUM/CBP/1.6

System do obrazowania przeżyciowego ( IVIS )

Zakład Immunologii Centrum Biostruktury

Zwierzętarnia Centrum Biostruktury
Ul. Pawińskiego 3c

szczegóły »
WUM/CBP/2.1

Licznik scyncylacyjny

CBP ul. Banacha 1b

szczegóły »
WUM/CBP/2.2

Wyposażenie laboratorium: analgezymetry z oprogramowaniem 2 szt.., aparat plantar test z oprogramowaniem, dynamic plantar aesthesiometr z oprogramowaniem, aparat tail - flik z oprogramowaniem, zmywarka, klatki do chronicznych podawań leków i bytowania zwierząt z oprogramowaniem i wyposażeniem

CBP ul. Banacha 1b

szczegóły »
WUM/CBP/3.1

Chromatograf cieczowy(HPLC) z detektorem diodowym, chromatograf cieczowy z detektorem masowym -Wyposażenie laboratorium- aplikator TLC, system do dokumentacji płytek TLC z oprogramowaniem, densytometr TLC z oprogramowaniem, płyta grzewcza TLC, urządzenie do wywoływania płytek TLC, waga analityczna, młynek uniwersalny, wyparka z podnośnikiem, digestorium, UPS-y ( szt. 4), klimakonwektor i klimatyzator, centrala wentylacyjna, wentylator, tłumiki hałasu, czerpnia powietrza. Loża z nawiewem do pracy z komórkami, inkubator do hodowli komórek, mikroskop odwrócony, chłodziaraka oraz drobne wyposażenie ( pipety, pipetor, ssak, palnik oraz drugi detektor ( detektor wyładowań kronowych Corona CAD )

Laboratorium Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

Wydział Farmaceutyczny ul. Banacha 1, Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

szczegóły »
WUM/CBP/3.2

Aparat HPLC-MS MS z potrójnym kwadrupolem do badań ilościowych i klimatyzatorem

Laboratorium Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

Wydział Farmaceutyczny ul. Banacha 1, Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

szczegóły »
WUM/CBP/4.1

Stanowisko wyposażone w dwa systemy aparaturowe z oprzyrządowaniem i pakietem startowym:
1) system do badania wpływu różnorodnych czynników wzrostu drobnoustrojów;
2) system do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojow.

Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej

Budynek CBP ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, III piętro, pok. MF 12

szczegóły »
WUM/CBP/4.2

Stanowisko do badań genetycznych drobnoustrojów wraz z wyposażeniem laboratorium FW15 w CePT

Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej

Budynek CBP ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, III piętro, pok. MF 12

szczegóły »
WUM/CBP/4.2

Stanowisko do badań genetycznych drobnoustrojów wraz z wyposażeniem laboratorium FW15 w CePT

Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej

Budynek CBP ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, III piętro, pok. MF 12

szczegóły »
WUM/CBP/4.2

Stanowisko do badań genetycznych drobnoustrojów wraz z wyposażeniem laboratorium FW15 w CePT

Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej

Budynek CBP ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, III piętro, pok. MF 15

szczegóły »
WUM/CBP/4.2

Stanowisko do badań genetycznych drobnoustrojów wraz z wyposażeniem laboratorium FW15 w CePT

Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej

Budynek CBP ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, III piętro, pok. MF 7

szczegóły »
WUM/CBP/4.2

Stanowisko do badań genetycznych drobnoustrojów wraz z wyposażeniem laboratorium FW15 w CePT

Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej

Budynek CBP ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, III piętro, pok. MF 21

szczegóły »
WUM/CBP/4.2

Stanowisko do badań genetycznych drobnoustrojów wraz z wyposażeniem laboratorium FW15 w CePT

Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej

Budynek CBP ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, III piętro, pok. MF 15a

szczegóły »
WUM/CBP/4.2

Stanowisko do badań genetycznych drobnoustrojów wraz z wyposażeniem laboratorium FW15 w CePT

Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej

Budynek CBP ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, III piętro, pok. MF 10

szczegóły »
WUM/CBP/4.2

Stanowisko do badań genetycznych drobnoustrojów wraz z wyposażeniem laboratorium FW15 w CePT

Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej

Budynek CBP ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, III piętro, pok. MF 10

szczegóły »
WUM/CBP/5.1

Mikroskop konfokalny z jednostką wielofotonową do badań in vitro i in vivo na modelach zwierzęcych wraz z wyposażeniem laboratoryjnym

budynek CBP ul. Banacha 1b

szczegóły »

Strony