Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Symbol aparatury Nazwa aparatury Nazwa Laboratorium Lokalizacja
IPPT/CB/1

Ultasonograf do badań i obrazowania środków kontrastujących, zwłaszcza nośników środków terapeutycznych

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 515

szczegóły »
IPPT/CB/10

Dyfraktometr rentgenowski wyposażony w szybki licznik pozycyjnie czuły i przystawkę kalometryczną DSC do badań mikrostrukturalnych

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 1/17

szczegóły »
IPPT/CB/11

Elektroniczna aparatura pomiarowa - układ do detekcji i wizualizacji mikrostruktur biologicznych

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 315

szczegóły »
IPPT/CB/13

“Clean room” z wyposażeniem do hodowli i biomechanicznych badań komórek i tkanek w tym: cytometr skaningowy; drobniejszy sprzęt m.in. Skaner ELISA i spektrofotometr, komory laminarne, zamrażalki, inkubatory, wirówki, termocykler, termoblok, urządzenie do elektroforezy, licznik komórek, łaźnia wodna, system do uzyskiwania wody MiliQ, mieszadła magnetyczne , agregat prądotwórczy.

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 219, 220, 313

szczegóły »
IPPT/CB/14

Aparatura do biomechanicznych badań wpływu czynnków fizycznych na tkanki i komórki w tym: zestaw do pomiaru ekspresji genów RT-PCR; optyczny mikroskop odwrócony; mikroprzepustowe urządzenie do mechanicznych testów tkanek i komórek w warunkach symulujących naturalne oraz drobniejszy sprzet m.in. stół antywibracyjny, waga, mikrotom, pHametr, autoklaw, ze zgrzewarką, system wizualizacji żeli, pojemniki do przechowywania próbek w azocie, maszyna do lodu, lodówki i inne.)

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 219, 315

szczegóły »
IPPT/CB/15

System obrazowania tkanek za pomocą ultradźwięków wysokiej częstotliwości wyposażonego w wyjście RF

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 515

szczegóły »
IPPT/CB/3

Soczewki akustyczne (mikroskop akustyczny)

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 514

szczegóły »
IPPT/CB/5

Laser impulsowy z wielokrotnym powielaniem częstotliwości 260-1024 nm

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 030

szczegóły »
IPPT/CB/6

System rejestracji szybkozmiennych procesów metodą pobudzania fluorescencji (ND:Yag, kamera, komputer sterujący, software)

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 314

szczegóły »
IPPT/CB/7

Zintegrowany system mikroskopii AFM, konfokalnej i fluorescencyjnej z modułami do analizy mokrych próbek, pomiar struktury łańcuchów DNA, kontrola procesów transportu w nano-porach, analiza in-vivo procesów biologicznych w skalach of molekularnej do optycznej)

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 314

szczegóły »
IPPT/CB/8

Mikroskop optyczny z wyposażeniem do fluorescencji, komputerowym systemem pozycjonowania próbek, obrazowania konfokalnego i analizy struktur biomechanicznych

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 319

szczegóły »
IPPT/CB/9

Wyposażenie laboratorium mikromechaniki

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 316

szczegóły »
IWC/CB/1.1

Linia technologiczna syntez i separacji nanostruktur

Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny

Al. Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa, Laboratorium na poziomie S -1

szczegóły »
IWC/CB/1.2

Stanowisko preparatyki substratów, i funkcjonalizacji nanoproszków, aparatura do kolorymetrycznych pomiarów stężenia jonów pierwiastków w wodzie, urządzenie do sterowania składem chemicznym atmosfery w komorze badawczej, spektotrofotometr UV-VIS, wilgotnościomierz , tensjometr optyczny , refraktometr , zamrażarka laboratoryjna , szafa na odczynniki , inkubator

Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny

Al. Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa, Laboratorium na poziomie S -1

szczegóły »
IWC/CB/1.4

Stanowisko spiekania nanoceramik scyntylacyjnych i luminescencyjnych. Zwiększenie rozmiaru spiekanych nanoceramiki do średnicy 20 mm.

Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny

Al. Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa, Laboratorium na poziomie S -1

szczegóły »
IWC/CB/2.1

Skaningowy mikroskop elektronowy z emisją polową i systemem do mikroanalizy rentgenowskiej.

Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny

Budynek IWC PAN przy ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa, Pracownia SEM

szczegóły »
IWC/CB/2.2

Aparatura do pomiaru rozkładu wielkości cząstek.

Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny

Budynek Nowych Technologii IWC PAN, Al. Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa,
Laboratorium na poziomie 2 piętra

szczegóły »
IWC/CB/2.3

Aparat do termograwimetrii połączony ze spektrometrem masowym, UPS, system awaryjnego zasilania , ATR przystawka pozwalająca na pomiary FTIR, system klimatyzacji.

Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny

Budynek IWC PAN, ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa, pok. 107.

szczegóły »
PW/BIOFIM/28

Urządzenia do wytwarzania skafoldów

Laboratorium wytwarzania i charakteryzowania biomateriałów

Politechnika Warszawska

szczegóły »
PW/BIOFIM/29

Mikroskop konfokalny do badania odziaływania komórka-skafold

Laboratorium wytwarzania i charakteryzowania biomateriałów

Politechnika Warszawska

szczegóły »

Strony