Centrum Biotechnologii Molekularnej IBB PAN

Symbol aparatury Nazwa aparatury Nazwa Laboratorium Lokalizacja
IBB/CBM

Pozostała aparatura niezbędna dla funkcjonowania Centrum, w tym: wirówka laboratoryjna, zamrażarka dla próbek biologicznych (-80 °C), spektrofotometr UV-vis, wytrząsarka termostatowana do hodowli bakteryjnych, zestaw do elektroforezy żelowej, termocykler PCR, mikrowaga laboratoryjna, pH-metr, zestaw do dejonizacji i destylacji wody, aparat do chromatografii białek - FPLC.

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa

szczegóły »
IBB/CBM/1

Zestaw do badań oddziaływań lek-makromolekuła.

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa

szczegóły »
IBB/CBM/2

Zestaw komputerów, serwerów i urządzeń peryferyjnych do wykonywania zadań obliczeniowych dotyczących struktur makromolekuł, ich oddziaływania z ligandami oraz przetwarzania odnośnych informacji, pochodzących z baz danych struktur białek, sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych oraz z baz pochodnyc

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa

szczegóły »
IBB/CBM/3

Zestaw do porównawczej analizy zmian ekspresji genów, jednocześnie umożliwiający badanie wzoru metylacji DNA oraz identyfikację sekwencji kwasów nukleinowych wiążących białka wraz z oprogramowaniem do analizy danych

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa

szczegóły »
IBB/CBM/4

Spektrometr typu ESI z urządzeniami dodatkowymi

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa

szczegóły »
IBB/CBM/5

Spektrometr typu MALDI z urządzeniami dodatkowymi

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa

szczegóły »
IBB/CBM/6

Zautomatyzowany zestaw LC-MS do długich serii próbek

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa

szczegóły »
IBB/CBM/7

Zestaw do badania termodynamiki białek

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa

szczegóły »