Centrum Medycyny Doświadczalnej IMDiK PAN

Symbol aparatury Nazwa aparatury Nazwa Laboratorium Lokalizacja
IMDiK/CMD

Pozostała aparatura niezbędna dla funkcjonowania Centrum, w tym: Wirówki, Termocyklery, Wagi laboratoryjne, Pipety automatyczne, Zestawy do elektroforezy i elektrotransferu, Zamrażarki i lodówki, Mikroskopy świetlne, Łaźnie wodne, Zestawy sterotaktyczne, Narzędzia chirurgiczne, pulsoksymetr, system do monitorowania parametrów życiowych u zwierząt podczas narkozy, pompy perycykliczne (2 sztuki)

Budynek Z / ul Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

szczegóły »
IMDiK/CMD/01

Zautomatyzowane Laboratorium Mikrosyntez Chemicznych: Reaktory do syntez (3 szt.), Cooler (2 szt.), Wyparki (2 szt.), HPLC preparatywne, Aparat do sączenia molekularnego, MPLC, Wagi analityczne (2 szt.), Wagi techniczne (2 szt.), Aparat do syntezy w fazie stałej, LC+MS, System HPL, Spektrofotometr fluoroscencyjny, Zamrażarka (2 szt.). Zestaw do liofilizacji, System oczyszczania wody 3 szt, Urządzenie wirujące - wirówki 3 szt, Urządzenie mieszające - mieszadła 3 szt, Urządzenie dozujące - zestaw pipet automatycznych i biurety cyfrowe 6 szt, Urządzenie pomiarowe 3 szt, Komora do poboru prób 1 szt, Szafy bezpieczne na odczynniki 5 szt.

Laboratorium syntez chemicznych

Budynek Z / ul Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa / pomieszczenie Z-019; Z-020; Z-027

szczegóły »
IMDiK/CMD/02

Rezonans magnetyczny NMR dla małych zwierząt

LABORATORIUM REZONANSU MAGNETYCZNEGO MAŁYCH ZWIERZĄT

Budynek Z / ul Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa
pomieszczenie Z-005; Z-006; Z-008; Z-026

szczegóły »
IMDiK/CMD/03

Sprzęt do pracowni histopatologicznej

LABORATORIUM TOKSYKOLOGII

Budynek Z / ul Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa
pomieszczenie Z-002

szczegóły »
IMDiK/CMD/04

1.1 Zespół jednostek nawiewczo-wyciągowych IVC wraz z regałami i klatkami IVC dla myszy i szczurów składający się z: jednostki nawiewczo-wyciągowej wolnostojącej - 6 szt., regału IVC z klatkami mysimi jednostronnego 3 szt., regału IVC z klatkami mysimi dwustronnego 1 szt., klatek mysich do regałów IVC łącznie 660 sztuk, regału IVC z klatkami szczurzymi jednostronnymi 3 szt.,regału IVC z klatkami szczurzymi dwustronnego 1 szt., klatek szczurzych do regałów IVC łącznie 280 szt.

1.2 Mobilny system pooperacyjny z komorą wygłuszającą wraz z regałem na 6 szczurzych indywidualnie wentylowanych klatek (IVC) - 2 sztuki

1.3 Komora laminarna mała - 1 szt.

1.4 Komora laminarna duża – 1 szt.

1.5 Komora laminarna z okienkiem podawczym – 1 szt.

1.6 Stacja wymiany klatek – 2 szt.

1.7 Stacja usuwania brudnej ściółki – 1 szt.

1.8 Osobowa śluza przelotowa z prysznicem powietrznym – 2 szt.

1.9. Zmywarka do klatek i butelek – 1 szt.

1.10 Zmywarka butelkowa z komorą do opróżniania butelek (1 szt.) i osprzętem składającym się z: koszy na 18 butelek – 4 szt., pokryw do kosza na butelki – 4 szt., koszy na kapsle do butelek – 4 szt.

1.11 Medyczny sterylizator parowy (1 szt.) z własną wytwornicą pary, przelotowy, dwudrzwiowy z wózkami (3 szt.) - zgodny z PN-EN 285 wraz ze stacją uzdatniania wody (1 szt.) dla potrzeb zasilenia sterylizatora oraz zmywarki klatkowej i zmywarki butelkowej

Budynek Z / ul Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa
pomieszczenia Z-100; Z-101; Z-102; Z-107; Z-108; Z-110; Z-111

szczegóły »