Centrum Neurobliologii IBD PAN

Symbol aparatury Nazwa aparatury Nazwa Laboratorium Lokalizacja
IBD/CN/01

Mikroskop elektronowy skaningowy sprzężony z systememdo automatycznej rekonstrukcji trójwymiarowej struktury wewnętrznej preparatów tkankowych

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Budynek CN, ul.Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pokój  211

szczegóły »
IBD/CN/02

Urządzenie do ultraszybkiego zamrażania próbek w warunkach wysokich cisnień

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Pokoj 025

szczegóły »
IBD/CN/03

Stanowisko do obrazowania zwierząt i preparatów tkankowych

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Budynek CN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pokój  204

szczegóły »
IBD/CN/04

Mikroskop Konfokalny 2 (do badań spektralnych procesów zachodzących w żywych komórkach)

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Budynek CN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pokój  211

szczegóły »
IBD/CN/06

Mikroskop Konfokalny 3 (do badania żywych komórek i fotoaktywacji)

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Budynek CN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pokój 210

szczegóły »
IBD/CN/07

Mikroskop Konfokalny 3 (do badania żywych komórek i fotoaktywacji)

Pracownia Neurobiologii Molekularnej

ul. Pasteura 3, budynek główny, wieża A, piętro 3, pokój nr 308

szczegóły »
IBD/CN/08

Budowa mikroskopu superrozdzielczego, zakup aparatury do mikroskopii superrozdzielczej

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Budynek CN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pokój 207

szczegóły »
IBD/CN/09

Zmechanizowany mikroskop fluorescencyjny i jasnego pola

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Budynek CN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pokój  204

szczegóły »
IBD/CN/10

Mikroskop fluorescencyjny

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Budynek CN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pokój  203

szczegóły »
IBD/CN/11

Oprogramowanie do wielowymiarowej obróbki obrazu

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Budynek Główny,  ul.Pasteura 3,  02-093 Warszawa, pokój  18

szczegóły »
IBD/CN/12

Wydajna stacja graficzna

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Budynek Główny, ul.Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pokój  211

szczegóły »
IBD/CN/13

Skaner do badań fMRI ( funkcjonalny rezonans magnetyczny ) u ludzi 3t wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem do badań naukowych

Pracownia Obrazowania Mózgu

ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa,
Pomieszczenie: B005

szczegóły »
IBD/CN/14

Klatka Faradaya , stół anywibracyjny , system do obrazowania optycznego aktywności móżgu zwierząt.

Pracownia Obrazowania Mózgu

ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa/ Budynek główny/B012

szczegóły »
IBD/CN/15

Aparat do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (transcranial magnetic stimulator TMS)

Pracownia Obrazowania Mózgu

ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa
Pomieszczenie: B008

szczegóły »
IBD/CN/16

Aparat EEG działający w polu magnetycznym (z fMRI)

Pracownia Obrazowania Mózgu

ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa,
Pomieszczenie: B005

szczegóły »
IBD/CN/17

Wielokanałowe, wielomodułowa matryca EEG dla zwierząt (obrazowanie funkcjonalne mózgu zwierząt)

Pracownia Obrazowania Mózgu

ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa/ Budynek główny/B012

szczegóły »
IBD/CN/18

Wyposażenie stanowiska do hodowli myszy i szczurów transgenicznych ( regały, zautomatyzowane klatki intelicages, itp. )

Pracownia Modeli Zwierzęcych

Budynek B/CN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, 3 piętro

szczegóły »
IBD/CN/19

Kompleksowe stanowiska do badania zachowań zwierzęcych

Pracownia Modeli Zwierzęcych

Budynek B/CN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, 3 piętro

szczegóły »
IBD/CN/20

Stanowisko do wizualizacji fluoroscencyjnej z wykorzystaniem włókien optycznych

Pracownia Modeli Zwierzęcych

Budynek B/CN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, 3 piętro

szczegóły »
IBD/CN/21

Real-time PCR

Pracownia Neurobiologii Molekularnej

02-093 Warszawa, ul. Pasteura 3, pok. 303 CNA

szczegóły »

Strony