Centrum Technologii Biomedycznej i Fizyki Medycznej PW

Symbol aparatury Nazwa aparatury Nazwa Laboratorium Lokalizacja
PW/BIOFIM/01

Uniwersalne urządzenie do obróbek CVD (chemical vapour deposition)

Laboratorium Technik Projektowania i Wytwarzania Biomateriałów

Politechnika Warszawska

szczegóły »
PW/BIOFIM/05

Urządzenia do szybkiego wytwarzania prototypów

Laboratorium sztucznych narządów ruchu, biomechaniki i inżynierii rehabilitacyjnej

Pracownia Projektowania i Wytwarzania Implantów Instytut Mechaniki i Poligrafii, Narbutta 86, ST 018

szczegóły »
PW/BIOFIM/06

Uniwersalne urządzenie do obróbek jarzeniowych

Laboratorium Technik Projektowania i Wytwarzania Biomateriałów

Politechnika Warszawska

szczegóły »
PW/BIOFIM/08

Urządzenia do badań wytrzymałościowych oraz reologicznych biomateriałów i tkanek kostnych

Laboratorium sztucznych narządów ruchu, biomechaniki i inżynierii rehabilitacyjnej

Politechnika Warszawska

szczegóły »
PW/BIOFIM/09

Stanowisko do badań w biomechanice zderzeń

Politechnika Warszawska

szczegóły »
PW/BIOFIM/10

Zestaw do mikroskopii fluorescencyjnej ze wzbudzeniem laserowym o przestrajalnych długościach fal

Politechnika Warszawska

szczegóły »
PW/BIOFIM/11

Spektrofluorymetr z przystawką światłowodową

Politechnika Warszawska

szczegóły »
PW/BIOFIM/12

Zestaw elektroforezy kapilarnej z komplementarnymi systemami detekcji i oprogramowaniem

Politechnika Warszawska

szczegóły »
PW/BIOFIM/13

Doposażenie mikroskopu elektronowego o moduły rozszerzające jego parametry pomiarowe o funkcje analizy powierzchni jakościową i ilościową.

Politechnika Warszawska

szczegóły »
PW/BIOFIM/14

Aparatura do badań nowych środków cieniujących w MR w tym aparatura mikrofalowa

Laboratorium elektroniki, informatyki medycznej i bioinformatyki

Politechnika Warszawska

szczegóły »
PW/BIOFIM/16

Otwarty ultrasonograf z wyposażeniem do badań właściwości tkanek

Politechnika Warszawska

szczegóły »
PW/BIOFIM/17

Klaster obliczeniowy wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem obliczeniowym, w tym do projektowania i syntezy programowanych struktur analogowo-cyfrowych

Politechnika Warszawska

szczegóły »
PW/BIOFIM/18

Tomograf optyczny wraz z wyposażeniem

Politechnika Warszawska

szczegóły »
PW/BIOFIM/19

System do bezpośredniej radiografii cyfrowej z FPID (flat panel imaging device)

Laboratorium aparatury radiologicznej, dozymetrii i nanodozymetrii

Politechnika Warszawska

szczegóły »
PW/BIOFIM/21

Stanowiska do modelowania hybrydowego układu krążenia i oddychania

Politechnika Warszawska

szczegóły »
PW/BIOFIM/22

Szybki spektrometr FAPES (Fast Aerosol Particle Emission Spectrometer) do pomiaru nanocząstek aerozolowych (6-480 nm) i szybki analizator aerozoli o dużych stężeniach w zakresie sub- i makrometrycznym

Laboratorium sztucznych narządów i modelowania procesów metabolicznych

Politechnika Warszawska

szczegóły »
PW/BIOFIM/26

Pomieszczenie ekranowe "Shilded room" wraz z urządzeniami pomiarowymi bardzo wysokiej czułości

Politechnika Warszawska

szczegóły »
PW/BIOFIM/27

Stanowiska do badań kontroli jakości aparatury radiologicznej i detekcji promieniowania jonizującego (zestaw z aparatem rentgenowskim plus prace w zakresie instalacji aparatury: specjalna wykładzina podłogowa, mocowania do ścian, uzupełnienie osłon radiologicznych, podłączenie do instalacji elektrycznej)

Politechnika Warszawska

szczegóły »
PW/BIOFIM/33

Urządzenia do akwizycji i przetwarzania danych medycznych oraz klaster obliczeniowy (oprogramowanie, zestaw do stymulacji magnetycznej, mikroskop, serwery obliczeniowe, osprzęt sieciowy)

Politechnika Warszawska

szczegóły »
PW/BIOFIM/34

Stanowisko do badania wpływu implantów na komórki ludzkie (mikroskopy, autoklaw, oziębiarka, inkubator

Laboratorium sztucznych narządów i modelowania procesów metabolicznych

Politechnika Warszawska

szczegóły »

Strony