Zaloguj się
Centrum Badań
Przedklinicznych
i Technologii

Badania podstawowe nad istotą najważniejszych chorób cywilizacyjnych

  1. Badania w zakresie chorób układu nerwowego (choroby neurodegeneracyjne, plastyczność układu nerwowego i neuroregeneracja):
    • Choroba Alzheimera i inne choroby neurozwyrodnieniowe
    • Udar mózgu (niedokrwienie mózgu)
    • Padaczka
  2. Badania w zakresie chorób układu krążenia:
    • Zaburzenia neurogennej regulacji układu krążenia
    • Polimorfizm genetyczny w ramach układu krążenia
    • Zastosowanie komórek macierzystych w chorobach układu krążenia
  3. Badania w zakresie chorób nowotworowych:
    • Mechanizmy transformacji nowotworowej komórek
    • Genetyczne markery nowotworów
    • Szlaki sygnałowe i metaboliczne w chorobach nowotworowych
    • Prewencja i terapia przeciwnowotworowa
  4. Nowe technologie wspomagające odkrycia naukowe i ich zastosowania na rzecz poznania fizjologii i patologii układu nerwowego, układu krążenia, cyklu komórkowego i chorób nowotworowych:
    • Obrazowanie narządów tkanek i komórek
    • Nowe modele zwierzęce stanów patologicznych
    • Rozwój technik obliczeniowych i bioinformatycznych
    • Rozwój nanotechnologii