27 maja 2014 roku - V Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)

W  dniu 27 maja 2014 roku o godzinie 11.00 w Centrum Dydaktycznym WUM ul. ks.Trojdena  2a, Aula B, odbędzie się V Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)

Tytuł konferencji: Projekt CePT jako model synergii naukowej

Organizatorzy konferencji
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Wiodącą tematyką konferencji będzie przedstawienie Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) jako modelu, w którym realizowana jest szeroko pojęta współpraca naukowa pomiędzy poszczególnymi partnerami Projektu oraz podmiotami zewnętrznymi – dająca możliwość uzyskania efektów większych niż w przypadku działań jednostkowych.

Program:

I część
Ok. godz. 9.00
Otwarcie Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


II część
V Konferencja CePT – „Projekt CePT jako model synergii naukowej”

Rejestracja uczestników 10.30-11.00

Część I - ogólna  (11.00 - 11.45)
Podsumowanie realizacji projektu
Plany na następne 5-10 lat

Część II – naukowa

Sesja 1 (12.00 - 14.00)
Przewodniczący: Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki

Prof. dr hab. Rafał Płoski (WUM)
Nowe możliwości diagnostyczne i badawcze związane z wdrożeniem sekwencjonowania następnej generacji w Zakładzie Genetyki Medycznej WUM

Prof. dr hab. Witold Łojkowski (IWC PAN)
Nanotechnologie dla regeneracji tkanki kostnej

Prof. dr hab. Urszula Wojda (IBD PAN)
Współpraca pomiędzy partnerami projektu CePT: badania nad molekularnymi podstawami choroby Alzheimera

Dr hab. Paweł Łukasz Sajkiewicz (IPPT PAN)
Matematyczny model degradacji poliestrów alifatycznych jako narzędzie do przedklinicznej oceny biodegradowalnych implantów dla inżynierii tkankowej – wspólny projekt NCN (WIM PW, IPPT PAN)

Dr Jakub Zieliński (UW)
Ocena czynnościowa zwężeń tętnic wieńcowych serca na podstawie obrazu tomografii komputerowej (współpraca UW, WUM, Instytut Kardiologii)

Dr Aleksandra Wysłouch-Cieszyńska (IBB)
Spektrometria mas dla medycyny

Prof. Tadeusz Pałko (PW)
Metoda i mobilne urządzenie do nieinwazyjnego kontrapulsacyjnego wspomagania układu krążenia (współpraca PW, WUM i IBIB PAN)

Dr hab. Marcin Nowotny (MIBMiK)
Centrum Analizy Struktury i Funkcji Białek w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej - przykłady badań i współpracy

Lunch 14.00 – 15.00

 
Sesja 2 (15.00 - 17.00)
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Michał Witt

Prof. dr hab. Zbigniew A. Gaciong (WUM)
Zastosowanie metod wysokowydajnych w badaniach populacyjnych

Dr. hab. Tytus Bernaś (IBD PAN)

Wykorzystanie infrastruktury CePT przez podmioty zewnętrzne: case Pracowni Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Dr inż. Tomasz Kowalczyk (IPPT PAN)
Zastosowanie elektroprzędzonych nanowłókien w medycynie Synergia naukowa techniki i medycyny

Prof. Artur Dybko (PW)
Spersonalizowana medycyna z wykorzystaniem miokrosystemów lab-on-a-chip

Prof. dr hab. n. med. Paweł Grieb (IMDiK)
Rezonans magnetyczny małych zwierząt: spektroskopia protonowa mózgu i inne techniki

Dr Krzysztof Kilian (UW)
Projekty naukowe i komercyjne realizowane w Laboratoriach Środowiskowych CePT UW

Mgr Agnieszka Opalińska (IWC PAN)
Certyfikowane Laboratorium Badawcze CePT w IWC PAN w służbie przemysłu i nauki

Dr hab. Marta Koblowska (IBB)
Mikromacierze DNA i sekwencjonowanie nowej generacji zastosowania w badaniach naukowych i medycynie


Udział w Konferencjii jest bezpłatny!