Konferencja promocyjna inaugurująca pracę laboratoriów Centrum Medycyny Doświadczalnej CePT

W dniu 3 kwietnia w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie odbyła się konferencja promocyjna inaugurująca pracę laboratoriów Centrum Medycyny Doświadczalnej CePT.

Po słowie wstępnym Dyrektora prof. Andrzeja W. Lipkowskiego, prof. Paweł Grieb Koordynator projektu CePT w IMDiK przedstawił historię projektu oraz koncepcję działania laboratoriów i ich organizację. Kolejno prezentowali nowopowstałe laboratoria ich kierownicy.

Zasady działania i możliwości Środowiskowego Laboratorium Syntez Chemicznych przedstawiał Krzysztof Różycki, dr Piotr Kosson prezentował Środowiskowe Laboratorium  Hodowli Zwierząt Genetycznie Modyfikowanych, pierwsze wyniki i potencjalne możliwości zastosowania rezonansu magnetycznego w Środowiskowym Laboratorium Rezonansu Magnetycznego Małych Zwierząt prezentował dr hab. Piotr Bogorodzki, Środowiskowe Laboratorium Badań Toksykologicznych opisywał dr Piotr Kosson.

Zaproszeni goście mgr Olga Kuzawińska z Urzędu Rejestracji Leków prezentowała elementy procesu rejestracji i wymagania stawiane firmom rejestrującym produkty lecznicze.  Laboratoria Centrum Medycyny Doświadczalnej będą mogły świadczyć usługi z zakresu opracowania części dokumentacji rejestracyjnej dla produktów leczniczych.

Prof. Marek Langner z Politechniki Wrocławskieji i firmy Lipidsystems sp. z o. o.  przedstawiał zagadnienie farmakokinetyki złożonych postaci leków na przykładzie liposomowej doksorubicyny.

Po zakończeniu prezentacji w formie wykładów chętni uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzania laboratoriów.