Konsorcjanci projektu CePT

Koordynator Projektu CePT

Warszawski Uniwerystet Medyczny
www.wum.edu.pl

IWC

Instytut Wysokich Ciśnień
Polska Akademia Nauk
http://www.unipress.waw.pl/cms/

Uniwersytet Warszawski
www.uw.edu.pl

Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polska Akademia Nauk
http://www.ippt.gov.pl/

Politechnika Warszawska
www.pw.edu.pl

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M Mossakowskiego
Polska Akademia Nauk
http://www.imdik.pan.pl

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
http://www.iimcb.gov.pl

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
Polska Akademia Nauk
http://www.ibib.waw.pl

Instytut Biochemii i Biofizyki
Polska Akademia Nauk
http://www.ibb.waw.pl

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Polska Akademia Nauk
http://www.nencki.gov.pl