PW otwiera laboratoria w ramach projektu CePT

Politechnika Warszawska uczestniczy w wielkim przedsięwzięciu biomedycznym i biotechnologicznym

Fotorelacja z uroczystości otwarcia oraz galeria zdjęć wybranych laboratoriów stworzonych w Politechnice Warszawskiej w ramach projektu CePT.

W dniu 9 października 2014 r. w Sali Senatu PW uroczyście otwarto Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej oraz Centrum Bionanomateriałów Politechniki Warszawskiej zrealizowanych w ramach Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT). 

W uroczystości z ramienia PW uczestniczyli m.in. prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki PW, prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju PW, prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów PW, prof. dr hab. inż. Tadeusz Jan Pałko, koordynator projektu na naszej Uczelni.

Projekt Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) to największe przedsięwzięcie biomedyczne i biotechnologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego celem jest utworzenie w Warszawie prężnego ośrodka naukowego składającego się ze ściśle współpracujących ze sobą środowiskowych centrów badawczych, w których prowadzone będą badania dotyczące najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, w szczególności: chorób nowotworowych, neurologicznych, układu krążenia oraz schorzeń związanych ze starzeniem się.

Konsorcjum CePT tworzą: Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM), który jest koordynatorem przedsięwzięcia, Uniwersytet Warszawski (UW), Politechnika Warszawska (PW) oraz 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN), Instytut Biochemii i Biofizyki (IBB PAN), Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego (IMDiK PAN), Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK), Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT PAN), Instytut Wysokich Ciśnień (IWC PAN), Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (IBIB PAN).


W ramach projektu w Politechnice Warszawskiej utworzono Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej (9 laboratoriów), część Centrum Bionanomateriałów (Laboratorium Wytwarzania i Charakteryzowania Biomateriałów na Wydziale Inżynierii Materiałowej) oraz opracowano program badawczy.

Celem badawczym CePT w Politechnice Warszawskiej jest opracowanie biomateriałów oraz wspomaganych instrumentalnie metod badawczych do oznaczania istotnych cech i parametrów charakteryzujących tkanki i struktury tkankowe w różnych stanach fizjologicznych i patologicznych oraz modelowanie procesów i struktur w obrębie różnych narządów dla celów diagnostycznych, terapeutycznych i wspomagania czynności narządów, w szczególności dla potrzeb  neuro-, kardio- i onkologii.

W projekt CePT zaangażowanych jest osiem wydziałów Politechniki Warszawskiej:

  • Wydział Inżynierii Materiałowej
  • Wydział Mechatroniki
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Wydział Chemiczny
  • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
  • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
  • Wydział Inżynierii Produkcji
  • Wydział Elektryczny

źródło: www.pw.edu.pl