Uroczyste otwarcie Centrum Badań Przedklinicznych (CBP) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

27 maja br. w Warszawie na terenie Kampusu Ochota, z udziałem Władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytety Warszawskiego, politechniki Warszawskiej , Instytutów PAN oraz przedstawicieli władz państwowych odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Badań Przedklinicznych (CBP) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uroczyste przemówienia wygłosił Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. dr hab. Marek Krawczyk, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa - prof. dr hab. Marek Ratajczyk, Prezes PAN – prof. Michał Kleiber, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego – prof. dr hab. Marcin Pałys, Rektor Politechniki Warszawskiej – Prof. dr hab. Inż. Jan Szmidt oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności – Pani Agnieszka Kręcisz-Borowiec. To kluczowa inwestycja projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT). To także kluczowy projekt dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który tym samym rozszerzył zakres swojej działalności.
 
- Powstanie Centrum Badań Przedklinicznych (CBP) WUM to dla nas ogromny krok w przyszłość. Oprócz prowadzenia działalności dydaktycznej, która koncentruje się na kształceniu przyszłych lekarzy, staliśmy się partnerem dla najlepszych instytutów badawczych w Polsce i w Europie. - mówi Prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski, Prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
CePT to największa do tej pory inwestycja w rozwój nauk biomedycznych i innowacji w Polsce, a jednocześnie nowatorska inicjatywa pod względem wykorzystania unijnych dotacji na badania i rozwój dla tak wielu instytucji naukowych (WUM, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski i 7 Instytutów PAN) zrzeszonych w ramach jednego projektu badawczego. Wartość projektu CePT przekracza 380 mln PLN. Środki w wysokości 85% zostały pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% z budżetu państwa.

Aż 75% pozyskanych środków zostało przeznaczonych na zakup najnowocześniejszej, specjalistycznej aparatury badawczej.
 
Instytucje tworzące konsorcjum CePT należą do awangardy jednostek naukowych i naukowo-dydaktycznych w Polsce i są w dużej mierze współodpowiedzialne za kształtowanie obrazu i roli całej polskiej nauki, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.
 
- 10 środowiskowych laboratoriów naukowych, stanowiących konsorcjum CePT, współpracować będzie ze sobą, aby połączyć potencjał badawczy blisko 1000 najlepszych polskich oraz zagranicznych naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki  i przekuć osiągnięcia badań przedklinicznych w praktykę. Projekt CePT jest przykładem zmiany mentalności w środowisku naukowym w Polsce, stwarza podstawy do ścisłej współpracy wielu ośrodków reprezentujących różne dziedziny nauki. – podkreśla
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski, Prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
W planie rozwoju na najbliższe 10 lat CePT zakłada 100 zgłoszeń patentowych i 70 innowacji wprowadzonych w przedsiębiorstwach. Wszystko w oparciu o pracę zrzeszonych w ramach projektu naukowców. To duża szansa i dla świata nauki i dla biznesu. Otwarta formuła CePT pozwala na aktywny dialog z firmami i współpracę nastawioną na zastosowanie w praktyce nowoczesnych rozwiązań w medycynie.
 
- Chcemy aktywnie wychodzić z informacją o naszym potencjale naukowym zarówno do świata nauki, jak i do biznesu. Specjalistyczna aparatura nowej generacji, którą zakupiliśmy w ramach projektu CePT pozwala na realizację o wiele bardziej zaawansowanych badań niż dotychczas było to możliwe w Polsce. Dzięki temu, a także dzięki synergii naukowej czołowych instytucji naukowo-badawczych w Polsce, które połączyły swoje siły w projekcie CePT możemy oferować współpracę i wykorzystanie naszej infrastruktury badawczej naukowcom z całego świata lub realizować badania na potrzeby firm.- dodaje Prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski, Prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 
Uroczysta inauguracja Centrum Badań Przedklinicznych WUM poprzedziła V Konferencję Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) zorganizowaną przez Warszawski Uniwersytet Medyczny i Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. W trakcie Konferencji odbyła się sesja posterowa, na której zaprezentowano blisko 50 plakatów naukowych .