XIV posiedzenie Rady Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)

W dniu 5 grudnia 2014 roku odbyło się XIV posiedzenie Rady Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich instytucji będących członkami Konsorcjum.

Warszawski Uniwersytet Medyczny reprezentował  JM Rektor prof. dr hab. Marek Krawczyk. W spotkaniu uczestniczył również Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą Pan prof. dr hab. Sławomir Majewski oraz p.o. Kanclerza Pani Małgorzata Rejnik.
W trakcie obrad dyskutowano o:

  • systemie zarządzania aparaturą naukowo –badawczą zakupioną w ramach Projektu CePT na poziomie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • przygotowaniach do Projektu CePT 2,
  • formie organizacyjno – prawnej Biura Konsorcjum CePT na etapie operacyjnym Projektu CePT.