Performers

Mariusz Z. Ratajczak, M.D., Ph.D., D.Sci. d.h.c
HEAD OF DEPARTMENT OF REGENERATIVE MEDICINE AT WARSAW

Professor Mariusz Z. Ratajczak is a Head of Department of Regenerative Medicine at Warsaw Medical University, President of the Polish Society of Regenerative Medicine and Foreign Member of Polish Academy of Art and Sciences. He is also Professor of Medicine, the Henry and Stella Hoenig Endowed Chair in Cancer Biology and the Director of the […]

Marek Darowski
INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

Prof. dr hab. inż. Marek Darowski jest absolwentem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej i od 1972 r. prowadzi interdyscyplinarne badania dotyczące zaawansowanych metod wspomagania intensywnych terapii – krążeniowej i oddechowej (www.ibib.waw.pl). Jego prace naukowe obejmują zagadnienia mechatronicznego wspomagania układu oddechowego i układu krążenia, a także modelowania interakcji tych układów. Jest autorem i współautorem około 200 prac […]

Hanna Piotrzkowska-Wróblewska
ZAKŁAD ULTRADŹWIĘKÓW, INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI, PAN

Dr inż. Hanna Piotrzkowska-Wróblewska w 2006 roku ukończyła wydział Elektroniki i Telekomunikacji na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Od 2007 roku związana jest z Zakładem Ultradźwięków, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W 2013 uzyskała stopień doktora, w dziedzinie elektronika, broniąc rozprawę pt.: ”Wyznaczanie parametrów akustycznych skóry ludzkiej in vivo za pomocą ultradźwięków […]

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ (MIBMIK)

Dr inż. Justyna Czarnecka ukończyła studia na kierunku Biotechnologia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, a następnie obroniła pracę doktorską na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Doświadczenie biznesowe zdobywała, pracując w firmach Blirt S.A. oraz wydawnictwie North Press Michał Dzióbek. Obecnie pracuje w zespole prof. Bujnickiego w Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w […]

Jerzy Pieczykolan
CELON PHARMA S.A.

Kierownik Działu Badań Przedklinicznych w Celon Pharma S.A. Absolwent Wydziału Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie uzyskał tytuł doktora w obszarze biologii molekularnej. Jerzy Pieczykolan posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w przemyśle farmaceutycznym oraz szerokie doświadczenie w kierowaniu wieloma projektami badawczo-rozwojowymi. Od 2005 r. związany z firmą Adamed gdzie przez ostatnie lata kierował […]

Prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Turło
Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Przebieg pracy zawodowej Prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Turło w roku 1980 ukończyła studia na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Warszawie, uzyskując dyplom magistra farmacji z wyróżnieniem. Pracę magisterską dotyczącą syntezy nowych związków o spodziewanym działaniu farmakologicznym wykonała w Zakładzie Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego. W latach 1980-1982 była słuchaczem studiów doktoranckich w Zakładzie Chemii […]

William Szekspir
Playwright

William Shakespeare was an English poet, playwright, and actor, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world’s pre-eminent dramatist. He is often called England’s national poet, and the “Bard of Avon”.[3][nb 2] His extant works, including collaborations, consist of approximately 38 plays,[nb 3] 154 sonnets, two long narrative poems, and […]

Actors

The Lord Chamberlain’s Men was a company of actors, or a “playing company” as it would have been known, for which Shakespeare wrote for most of his career. Richard Burbage played most of the lead roles, including Hamlet, Othello, King Lear, and Macbeth while Shakespeare himself performed some secondary roles. Formed at the end of […]