Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Warszawski Uniwersytet Medyczny, zwany dalej WUM, wydawca i administrator serwisu CePT WUM zwanego dalej Serwisem, przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu oraz bezpieczeństwa przetwarzania i wykorzystywania ich danych osobowych.

1. Rejestracja w Serwisie

 1. Rejestracja w Serwisie nie jest obowiązkowa.
 2. W celu pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez Serwis, w tym do dostępu do rejestracji na konferencje organizowane przez CePT oraz do korzystania z innych usług świadczonych drogą elektroniczną na stronach internetowych Serwisu, wymagane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail użytkownika, nazwa firmy, stanowisko,  a także wykorzystywane przez niego login i hasło, niezbędne do autoryzacji (logowania) i korzystania z pełnego dostępu do Serwisu. Formularz rejestracyjny zawiera również inne pozycje, których wypełnienie przez użytkownika jest dobrowolne.

2. Dane osobowe użytkowników Serwisu

 1. Gromadzenie danych osobowych
  1. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych, jak również inne dane zgromadzone automatycznie przetwarzane są z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) („ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
  2. Użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny lub w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Dane zgromadzone automatycznie nie mogą być zmodyfikowane ani też usunięte.
 2. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest WUM. Jako administrator danych osobowych zebranych poprzez strony internetowe Serwisu WUM jest uprawniony na mocy art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych do powierzenia tych danych, w drodze umowy, innym podmiotom.
  2. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez WUM wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w formularzu rejestracyjnym.
  3. Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane, za ich zgodą, w prawnie usprawiedliwionych celach WUM, w tym w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej.
 3. Gromadzenie i przekazywanie informacji pozyskiwanych automatycznie
  1. Spółka gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników wchodzących na strony internetowe Serwisu oraz korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu.
  2. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
 4. Przekazywanie informacji o użytkownikach Serwisu
  1. WUM, jako wydawca Serwisu, nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkownika Serwisu innym osobom lub instytucjom bez zgody użytkownika.
  2. Przetwarzane przez Spółkę dane osobowe użytkownika Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

3. Polityka w zakresie plików „cookies”

 1. Stosowanie „cookies”
  WUM stosuje mechanizm tzw. cookies (plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych na dysku komputera użytkownika Serwisu służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania). Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu, a stosowany jest jedynie w celu dostarczania WUM danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich ze stron internetowych Serwisu.
 2. Wyłączenie mechanizmu cookies przez użytkownika. Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisu.
 3. Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie mechanizmu cookies. WUM nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych niż strony Serwisu stronach internetowych dostępnych dla użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach Serwisu.

4. Zmiany w polityce prywatności

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronach internetowych Serwisu.

5. Kontakt

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez e-mail: cept@wum.edu.pl.

Polityka obsługi plików cookies w serwisach internetowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Niniejszy dokument określa zasady przechowywania i dostępu do informacji za pomocą plików „cookies”, zapisanych na urządzeniach teleinformatycznych Użytkownika, wykorzystywanych w serwisach internetowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

1. Definicje

Administrator – Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa.

Pliki cookies („ciasteczka”) – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy WUM, z którego korzysta Użytkownik, do urządzenia teleinformatycznego Użytkownika (komputer, smartfon, tablet itp.).

Serwis internetowy – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis WUM w domenie *.wum.edu.pl.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

2. Pliki cookies

Pliki cookies są wykorzystywane do:

 • ułatwienia lub umożliwienia użytkownikom korzystania z witryny – pliki cookies są podstawowym sposobem zapamiętywania indywidualnych preferencji internautów, którzy przeglądają daną witrynę,
 • tworzenia anonimowej statystyki serwisu,
 • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze, tablecie czy smartfonie. Jednak Użytkownicy mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies, w tym zablokować je.

Użytkownik  może  zdecydować  o zapisywaniu  bądź  nie  ciasteczek poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej:

 • w przeglądarce Firefox: Opcje > Prywatność,
 • w przeglądarce Chrome: Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści,
 • w przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność (pozwala wybrać   różne poziomy ochrony) > Zaawansowane,
 • w przeglądarce Opera: Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Zablokowanie lub ograniczenie stosowania plików cookies może wyłączyć lub ograniczyć możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu internetowego prowadzonego przez Administratora.