Projekty

CePT II

Projekt CePT II otrzyma dofinansowanie z Funduszy Europejskich. 19 października Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podjęła decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu pt. „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II”. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum naukowe, w którego skład wchodzą: Warszawski Uniwersytet Medyczny – lider, Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Wysokich Ciśnień PAN . Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia przewidziane jest na listopad 2017 roku, zakończenie na rok 2020.

PANDA 2

Warszawski Uniwersytet Medyczny wraz z partnerami Projektu CePT uczestniczy w realizacji umowy o wykonanie i finansowanie Projektu Panda2 , którego celem jest wsparcie kosztów utrzymania gotowości infrastruktury badawczej. Umowa została zawarta w 2016 roku ma okres 4 lat.