Współpraca
z biznesem

IBD/CN/03

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Lokalizacja:

Budynek CN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pokój 204

Nazwa aparatury:

Stanowisko do obrazowania zwierząt i preparatów tkankowych - wielofotonowy mikroskop luminescencyjny

Opis aparatury:

Stanowisko do obrazowania zwierząt – mikroskop Zeiss Mp7 in vivo

Wielofotonowy mikroskop luminescencyjny wyposażony w laser impulsowy połączony z oscylatorem parametrycznym (OPO), co pozwala na użycie do obrazowania dwóch niezależnych wiązek. Dzięki wykorzystaniu dalekiej podczerwieni (OPO) system jest kompatybilny z szerokim zakresem fluorescencyjnych sond biologicznych wzbudzanych światłem widzialnym i UV.

Wykorzystanie:

Oprzyrządowanie mikroskopu umożliwia obrazowanie przyżyciowe preparatów tkankowych oraz całych zwierząt (gryzonie).

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

  • obrazowanie preparatów
  • wizualizacja danych mikroskopowych
  • analiza i obróbka uzyskanych obrazów

Zdjęcia aparatury: