Współpraca
z biznesem

IBD/CN/16

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Obrazowania Mózgu

Lokalizacja:

ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa, pomieszczenie: B005

Nazwa aparatury:

Aparat EEG działający w polu magnetycznym (z fMRI)

Opis aparatury:

Aparat EEG (elektroencefalograf) działający w polu magnetycznym (do badań z użyciem fMRI). Aparat 64 kanałowy z kompletem czepków oraz oprogramowaniem do analizy i rejestracji, moduł umożliwiający rejestrację odpowiedzi skórno-galwanicznej (GSR).

Wykorzystanie:

Rejestracja i analiza sygnału EEG w trakcie eksperymentów w trakcie badań fMRI.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

EEG w trakcie fMRI.

Zdjęcia aparatury: