Współpraca
z biznesem

IBD/CN/pozostała/1

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja:

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 212 CN/B

Nazwa aparatury:

Indywidualnie wentylowane regały na klatki (IVC) ze wszystkimi akcesoriami i stacją wymiany klatek z laminarnym przepływem powietrza

Opis aparatury:

Indywidualnie wentylowane regały na klatki (IVC) ze wszystkimi akcesoriami i stacją wymiany klatek z laminarnym przepływem powietrza, z możliwością szybkiej wymiany klatek przy minimalnym ryzyku zarówno dla operatora, jak i zwierzęcia. Zestaw składa się z:

1) 1 regału z 36 klatkami szczurzymi IVC,

2) 1 regału z 72 klatkami mysimi,

3) dwóch jednostek nawiewczo-wyciągowych,

4) systemu alarmowego RAS do systemu nawiewczo-wyciągowego,

5) stacji wymiany klatek.

Wykorzystanie:

Utrzymywanie zwierząt doświadczalnych w eksperymencie w warunkach sterylnych, w standardzie SPF (ang. Specific Pathogen Free).

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Utrzymywanie zwierząt laboratoryjnych w czasie trwania eksperymentów z projektów własnych Pracowni Badan Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach usług wewnętrznych dla pozostałych pracowni Instytutu Nenckiego.

Zdjęcia aparatury: