Współpraca
z biznesem

IBD/CN/pozostała/15

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja:

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 201 CN/B

Nazwa aparatury:

Mikroskopy stereoskopowe binokulary NIKON SMZ800

Opis aparatury:

Mikroskopy stereoskopowe binokulary NIKON SMZ800 (2 szt) to mikroskopy wyższej klasy z centralnym obiektywem oraz z wbudowanym zmieniaczem powiększeń typu ZOOM o mnożniku 6,3:1 wyposażone w wyskalowane pokrętło zmiany powiększenia, pokrętło zmiany powiększenia z mechanizmem zatrzaskowym., statyw z systemem ogniskowania, okulary C-W 10x, obiektyw Plan 1x o odległości roboczej 78mm, oświetlacz światłowodowy dwuramienny halogenowy o mocy 100W oświetlający światłem zimnym oraz lunetki z regulacjami skupienia światła. Jakość obrazu zapewniają obiektywy Plan i Plan Apo. Mikroskop umożliwia obserwację obiektów w świetle odbitym i przechodzącym oraz umożliwia analizę fraktograficzną związaną z powierzchnią przełomów ciała stałego. Dzięki systemowi iluminacji wysokiego kontrastu może służyć do obserwacji próbek bezbarwnych i przezroczystych.

Wykorzystanie:

1) Mikroskop wykorzystywany podczas zabiegów mikrochirurgicznych do wykonywania precyzyjnych manipulacji oraz do pobierania pierwotnych hodowli organotypowych od zwierząt doświadczalnych.

2) Mikroskop do obserwacji i makroskopowej analizy organów lub fragmentów tkanek pobranych od zwierząt doświadczalnych i ich wstępne przygotowanie do dalszej preparatyki histologicznej.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Zdjęcia aparatury: