Współpraca
z biznesem

IBD/CN/pozostała/26

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja:

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 214 CN/B

Nazwa aparatury:

Pozostała aparatura niezbędna dla funkcjonowania Centrum - Zmywarka do klatek i butelek

Opis aparatury:

Zmywarka do klatek i butelek z wyposażeniem (kosze do mycia butelek z pokrywami) seria 400 ANIMA RM Gastro ColGED TT923RM S200ABT, jednodrzwiowa, grzanie elektryczne, bez wentylatora wyciągowego (z wyciągiem wyrzutowym montowanym na górze), z pompą dozującą do mycia i odkażania kwasem i zasadą oraz z dodatkowo zainstalowaną pompą dozującą detergent do mycia szkła.

Wykorzystanie:

Przeznaczona do mycia klatek dla zwierząt laboratoryjnych, butelek do wody pitnej dla zwierząt oraz kapsli, rusztów i innych przedmiotów używanych podczas prac ze zwierzętami laboratoryjnymi.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Urządzenie wykorzystywane podczas obsługi zwierząt doświadczalnych na potrzeby projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz obsługi zwierząt doświadczalnych utrzymywanych w Pracowni w ramach usług wewnętrznych na potrzeby innych pracowni Instytutu Necnkiego, a także w ramach zleceń zewnętrznych z innych placówek naukowo-badawczych i firm o profilu biotechnologicznym.

Zdjęcia aparatury: