Współpraca
z biznesem

IBD/CN/pozostała/9

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja:

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 211 CN/B

Nazwa aparatury:

Komora laminarna z poziomym przepływem powietrza HERAguard ECO Thermo do pracy z nieszkodliwymi substancjami lub oparami z uwzględnieniem najwyższych wymagań w zakresie bezpieczeństwa

Opis aparatury:

Komora laminarna z poziomym przepływem powietrza HERAguard ECO Thermo Scientific KENDROLAB zapewnia ochronę materiału badanego (bezpiecznego biologicznie) przed zanieczyszczeniem z otoczenia. Klasa czystości powietrza 1 (Bsl1): w obszarze roboczym wyższa niż stanowi klasa 100 wg US Fed Stand. 209 d. Komora wyposażona w alarm optyczny i akustyczny zakłóceń przepływu powietrza, filtry [filtr główny klasy H14 wg normy EN 1822 o skuteczności filtracji 99,995% dla cząsteczek o najwyższej penetracji tj. MPPS: Ø=0,15-0,25 mm) odpowiadający wymaganiom filtrów ULPA, filtr wstępny kurzowy, typu GF3, na wlocie-łatwy do wymiany, przedłużający żywotność filtru głównego], laminowany blat roboczy o dużej odporności, szyby boczne z bezpiecznego szkła wielowarstwowego z otworem w każdej do zainstalowania zaworów przyłączania mediów, 3 gniazda elektryczne z wyłącznikiem oraz dwustopniowe oświetlenie wnętrza: >600 lub >1000 lx.

Konstrukcja ze stali ocynkowanej pokrytej żywicą epoksydową zwiększającą odporność na korozję. Wysokość komory roboczej 650 mm.

Wykorzystanie:

Komora przeznaczona do pracy z nieszkodliwymi substancjami lub oparami z uwzględnieniem najwyższych wymagań w zakresie bezpieczeństwa. Chroni przetwarzany materiał przed szkodliwymi czynnikami otoczenia – poziomy przepływ laminarny czystego powietrza zapewnia sterylne warunki w miejscu pracy. Wykorzystywana do obsługi zwierząt laboratoryjnych tj. ważenie zwierząt laboratoryjnych wymagających sterylnych warunków SPF (ang. Specific Pathogen Free) w celu kontrolowania masy ciała, ustalania dawek podawanych substancji czynnych lub anestetyków oraz do przeprowadzania drobnych zabiegów tj. iniekcje, pobieranie materiału do genotypowania oraz pobieranie płynów ustrojowych do analiz.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców, w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Zdjęcia aparatury: