Współpraca
z biznesem

IBIB/4

Nazwa labolatorium

Pracownia Inżynierii Tkankowej

Lokalizacja:

IBIB PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa

Nazwa aparatury:

Cytometr przepływowy FACS Canto II (Becton Dickinson) 8-kolorowy (3 lasery)

Opis aparatury:

Laboratorium biologiczne bezpieczeństwa biologicznego klasy 2 (ang. biosafty level 2, BSL-2), które jest wyposażone w inkubatory CO2 z autosterylizacją (NU5510E, Biogened), mikroskop fluorescencyjny Olympus, mikroskop odwrócony Olympus z kamerą CCD oraz cytometr przepływowy FACS Canto II (Becton Dickinson) wyposażony w trzy lasery – laser 488 nm, laser diodowy 633 nm (FITC, PE, PerCP lub PerCP-Cy5.5, PE-Cy7 i APC, APC-Cy7), a także laser fioletowy diodowy 405 nm – dające możliwość oznaczania jednocześnie 8 parametrów w jednej próbce.

Wykorzystanie:

Cytometr przepływowy FACS Canto II (Becton Dickinson) umożliwia ilościowe określenie populacji i subpopulacji komórek, ich cech morfologicznych a także badanie procesu apoptozy w różnych typach komórek. W laboratorium prowadzone są badania m.in. nad fenotypowaniem komórek. W ostatnim okresie IBIB PAN uzyskał również zgodę Ministerstwa Środowiska na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Analiza cyklu komórkowego, żywotności oraz procesu apoptozy w różnych typach komórek. Fenotypowanie komórek (na podstawie markerów powierzchniowych).