Współpraca
z biznesem

IPPT/CB/6

Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa labolatorium

Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice

Lokalizacja:

IPPT PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5b, pok. nr 314

Nazwa aparatury:

System rejestracji szybkozmiennych procesów metodą pobudzania fluorescencji (ND:Yag, kamera, komputer sterujący, software)

Opis aparatury:

System rozszerzający możliwości badawcze zintegrowanego układu pomiarowego, składającego się z mikroskopu sił atomowych (AFM) oraz mikroskopu konfokalnego. Dzięki wykorzystaniu chłodzonej do -100C kamery paskowej zapewniającej rejestrację obrazów z bardzo niskim poziomem szumów (Andor iDus DU401A-BV), lasera helowo-neonowego (Research Electro-Optics, model 32413) oraz elementów optycznych pozwalających na integrację nowych elementów z posiadanym stanowiskiem pomiarowym, możliwa stała się analiza zjawisk fluorescencyjnych o niskiej emisji oraz analiza materiałowa próbek.

Wykorzystanie:

Analiza materiałowa nowych bio-materiałów (spektroskopia ramanowska).