Współpraca
z biznesem

PW/BIOFIM/05

Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Nazwa labolatorium

Laboratorium Sztucznych Narządów Ruchu, Biomechaniki i Inżynierii Rehabilitacyjnej

Lokalizacja:

Pracownia Projektowania i Wytwarzania Implantów Instytut Mechaniki i Poligrafii, Narbutta 86, ST 018

Nazwa aparatury:

Urządzenia do szybkiego wytwarzania prototypów

Opis aparatury:

W strukturze Laboratorium można wyróżnić Pracownię Technik Projektowania i Wytwarzania Implantów.

Pracownie Laboratorium wyposażone są w nowoczesną aparaturę zakupioną w ramach projektu CePT , do której należy:

1. Skaner ATOS Compact Scan 5M do cyfrowego odwzorowania obiektów.

W skład stanowiska laboratoryjnego do cyfrowego odwzorowywania obiektów wchodzą następujące elementy:

·         skaner 3D (ATOS 5M),

·         stół obrotowy,

·         komputer PC z oprogramowaniem do akwizycji i przetwarzania danych ze skanowania,

·         przybory pomocnicze: zestaw punktów referencyjnych,

·         zestaw 3 płyt kalibracyjnych z polami 150, 300 i 600mm.

Zasada działania optycznego skanera ATOS Compact Scan 5M bazuje na projekcji sekwencji prążków mory na mierzony obiekt a następnie rejestracji ich przebiegu przez dwie kamery. Poprzez rozwiązanie równań transformacji optycznej, system z określoną dokładnością oblicza współrzędne dla każdego pojedynczego piksela kamery. Rezultatem poszczególnych pomiarów jest chmura punktów, liczba tych punktów jest zależna od rozdzielczości kamer (od 0,8 do 8mln punktów). Mierząc dany element, system składa poszczególne chmury punktów, bazując na punktach referencyjnych, których odległości między sobą się nie zmieniają w czasie pomiarów.

2. Urządzenie FORMIGA P100 do szybkiego wytwarzania modeli i prototypów w technologii SLS (Selective Laser Sintering).

Wytwarzanie modeli w tej technologii polega na miejscowym spiekaniu bądź nadtapianiu sproszkowanego materiału roboczego przy pomocy skupionej i kierowanej komputerowo wiązki laserowej. Komora robocza (o wymiarach 200×250×330 mm), w której budowany jest model pozwala pozyskiwać elementy z poliamidu bądź polistyrenu w przeciągu paru godzin, bezpośrednio na podstawie plików CAD 3D.

Proszek poliamidowy PA 2200 używany w procesie przeznaczony jest do użycia we wszystkich systemach EOSINT P. Zalecana grubość warstwy wynosi 0,1mm. Typowym zastosowaniem tego materiału są w pełni funkcjonalne prototypy z łatwością wytrzymujące wysokie obciążenia zarówno mechaniczne jaki termiczne.

Zdjęcia aparatury:
PW/BIOFIM/05
PW/BIOFIM/05
PW/BIOFIM/05