Współpraca
z biznesem

PW/BIOFIM/10

Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Lokalizacja:

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury:

Zestaw do mikroskopii fluorescencyjnej ze wzbudzeniem laserowym o przestrajalnych długościach fal

Opis aparatury:

Dane techniczne:

 • obudowa systemu z otwieranym panelem górnym, odcinająca światło zewnętrzne zintegrowana z płytą antywibracyjną,
 • optyka w układzie odwróconym,
 • zmotoryzowany rewolwer obiektywowy o długości optycznej nie dłuższej niż 45 mm,
 • obiektyw Plan Apochromatyczny 10x do kontrastu fazowego, o aperturze numerycznej nie mniejszej niż 0,4 i odległości roboczej nie mniejszej niż 3,1 mm,
 • obiektyw Plan Apochromatyczny 60x do kontrastu fazowego z immersją wodną, aperturze numerycznej nie mniejszej niż 1,20 i odległości roboczej nie mniejszej niż 0,28 mm,
 • zmotoryzowany pierścień korekcyjny na obiektywie 60x,
 • wbudowany motor w osi Z,
 • funkcja zautomatyzowanego ogniskowania,
 • zmotoryzowany stolik w osiach XY o minimalnym przesuwie 0,3 um wraz z uchwytami do preparatów szkiełkowych i dla szalek Petriego o średnicy 35 mm,
 • uchwyt perfuzyjny na szalke hodowlaną o średnicy 35 mm,
 • skanowanie w wymiarach XY, XYT, XYZ, XYZT,
 • możliwość obrotu pola skanowania o 360 stopni z krokiem 0,1 stopnia,
 • 3 kanały detekcji: 2 spektralne oparte o technologie siatek dyfrakcyjnych do fluorescencji, 1 do transmisyjnego kontrastu fazowego,
 • zoom optyczny od 1 do 6 razy dla obiektywu 10x oraz od 1 do 10 razy dla obiektywu 60x z krokiem 0,1x,
 • platforma laserowa na 4 lasery diodowe, zintegrowana z płytą antywibracyjna i obudową systemu obrazowania,
 • dioda laserowa emitująca linię 405nm o mocy nie mniejszej niż 18 mW,
 • dioda laserowa emitująca linię 473nm o mocy nie mniejszej niż 12,5 mW,
 • dioda laserowa emitująca linię 559nm o mocy nie mniejszej niż 15 mW,
 • dioda laserowa LD635 emitująca linię 635nm o mocy nie mniejszej niż 10 mW,
 • system zabezpieczenia laserów nie używanych w akwizycji poprzez ich wyłączenie.

Zdjęcia aparatury:
Zestaw do mikroskopii fluorescencyjnej ze wzbudzeniem laserowym o przestrajalnych długościach fal