Współpraca
z biznesem

PW/BIOFIM/12

Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Lokalizacja:

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury:

Zestaw elektroforezy kapilarnej z komplementarnymi systemami detekcji i oprogramowaniem

Opis aparatury:

Dane techniczne:

 • system zasilania wysokim napięciem, zakres napięć: nie gorszy niż : – 30 do + 30 kV,
 • ciśnienie systemu programowalne w zakresie co najmniej -100 do +100 mbar na wejściu,
 • autosampler na minimum 50 próbek, nastrzyk próbki w dwóch trybach: ciśnieniowym i elektrokinetycznym, zakres ciśnień nastrzyku co najmniej: od -100 do 100 mbar,
 • termostatowanie kasety z kapilarą wyłącznie przy użyciu wymuszonego obiegu powietrza, zakres temperatur: co najmniej: 10 stopni poniżej temp. otoczenia do + 60 stopni C,
 • stacja satelitarna dla uzupełniania wlotowych lub wylotowych ampułek buforu świeżym buforem w celu automatycznego, ciągłego działania; wybieralny poziom buforu
 • detektor diodowy czasu rzeczywistego o zakresie: minimum 190-600 nm kontrolowany temperaturowo z możliwością wykonywania pomiarów także przy co najmniej 8 długościach fali jednocześnie; dokładność długości fali – nie gorsza niż 1 nm,
 • czułość detektora DAD nie gorsza niż: S/N >6 (20 mM bufor boranowy pH 9.3, 25 kV) dla 1 μM 4-hydroksy-aceto-fenon wstrzyknięty przy 50 mbar*5 sek., 3 x 50 µm kapilara typu bubble cell,
 • detektor LIF,
 • detektor konduktometryczny,
 • możliwość rozbudowy w przyszłości o detektor mas typu Q-TOF tego samego producenta (system CE-MS),
 • oprogramowanie do pełnego sterowania zestawem i obróbki danych z oprogramowaniem do obróbki widmowej 3D,
 • oprogramowanie ze zintegrowanym zestawem testów diagnostycznych oraz system wczesnego przypominania o konserwacji.