Współpraca
z biznesem

PW/BIOFIM/33

Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Lokalizacja:

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury:

Urządzenia do akwizycji i przetwarzania danych medycznych oraz klaster obliczeniowy (oprogramowanie, zestaw do stymulacji magnetycznej, mikroskop, serwery obliczeniowe, osprzęt sieciowy)