Współpraca
z biznesem

UW/04/PROTEO/1

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa aparatury:

Dwa systemy wyskosprawnej chromatografii cieczowej do współpracy ze spektrometrami mas