Współpraca
z biznesem

UW/04/STRUBIOM/1

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa aparatury:

System FTIR MID/FAR-Infrared z techniką Step-Scan do badań; PM-IRRAS, mikroskopii Continuum XL i obrazowania spektralnego