Współpraca
z biznesem

WUM/CBP/2.2

Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Lokalizacja:

CBP ul. Banacha 1b

Nazwa aparatury:

Wyposażenie laboratorium: analgezymetry z oprogramowaniem 2 szt.., aparat plantar test z oprogramowaniem, dynamic plantar aesthesiometr z oprogramowaniem, aparat tail - flik z oprogramowaniem, zmywarka, klatki do chronicznych podawań leków i bytowania zwierząt z oprogramowaniem i wyposażeniem