Współpraca
z biznesem

WUM/CBP/4.2

Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa labolatorium

Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej

Lokalizacja:

Budynek CBP ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, III piętro, pok. MF 15a

Nazwa aparatury:

Stanowisko do badań genetycznych drobnoustrojów wraz z wyposażeniem laboratorium FW15 w CePT

Opis aparatury:

Dezintegrator, prod. MP Biomedicals, model: Fast Prep TM 24

Wykorzystanie:

Rozbijanie komórek, bakterii i grzybów.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Przygotowanie próbek do badań.

Zdjęcia aparatury:
WUM/CBP/4.2