Współpraca
z biznesem

WUM/CBP/4.2

Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa labolatorium

Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej

Lokalizacja:

Budynek CBP ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, III piętro, pok. MF 7

Nazwa aparatury:

Stanowisko do badań genetycznych drobnoustrojów wraz z wyposażeniem laboratorium FW15 w CePT

Opis aparatury:

System do dokumentacji żeli znakowanych fluorescencyjnie
Prod. Syngene, model: G BOX F3

Wykorzystanie:

dokumentacja obrazów żeli rozdzielonych elektroforetycznie i barwionych fluorescencyjnie

Zdjęcia aparatury:
Stanowisko do badań genetycznych drobnoustrojów wraz z wyposażeniem laboratorium FW15 w CePT