Współpraca
z biznesem

WUM/CBP/8.3

Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa labolatorium

Laboratorium Fizjologii i Patofizjologii Człowieka. Pracownia badań potencjałów błonowych i prądów jonowych w neuronach i w dendrytach neuronów zlokalizowanych w skrawkach.

Lokalizacja:

Budynek CEPT, Banacha 1B, Warszawa 02-097, pokój FC12

Nazwa aparatury:

Wyposażenie laboratorium - mikromanipulatory, stół do mikromanipulatorów oraz podstawa z ruchem XY do mikroskopu, puller,wzmaczniacz do rejestracji prądów jonowych i potencjałów błonowych, wzmacniacz do rejestracji aktywności kanałów jonowych, oprogramowanie do rejestracji i analizy aktywności neuronów, przetwornik analogowo-cyfrowy, zastawki do regilacji przepływu płynów i ogrzewacz płynów, stół antywibracyjny, kamera do mikroskopu z kontrolerem

Opis aparatury:

Mikroskop Nikon 600FN, mikromanipulator mechaniczny NMN-20, mikromanipulator piezoelektryczny MPC 200, system do perfuzji komórek, system do drażnienia elektrycznego neuronów w skrawkach, system do ogrzewania badanych komórek, wzmacniacz Multiclamp 700A, przetwornik analogowo-cyfrowy Digidata 1332A, kamera na podczerwień C7500-50, kontroler kamery C 6086-90, wyciągarka do pipet P-97, komputery, zamrażarka.

Wykorzystanie:

Rejestracje potencjałów błonowych i prądów jonowych kanałowych zlokalizowanych w obszarze ciała komórkowego i w dendrytach neuronów zlokalizowanych w skrawkach. Badanie wpływu substancji biologicznie czynnych na struktury kontrolujące aktywność neuronów. Badanie systemów przekazywania informacji od receptorów metabotropowych do struktur błonowych kontrolujących aktywność neuronów

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

  1. Rejestracje potencjałów błonowych i prądów jonowych kanałowych zlokalizowanych w obszarze ciała komórkowego i w dendrytach neuronów zlokalizowanych w skrawkach.
  2. Badanie wpływu substancji biologicznie czynnych na struktury kontrolujące aktywność neuronów.
  3. Badanie systemów przekazywania informacji od receptorów metabotropowych do struktur błonowych kontrolujących aktywność neuronów.

Zdjęcia aparatury: