Centrum Wielkoskalowego Modelowania i Przetw. Danych Biomed. UW

Symbol aparatury Nazwa aparatury Nazwa Laboratorium Lokalizacja
UW/04/ICM/1

Masywnie równoległa instalacja komupterowa z wysokowydajną siecią połączeń międzywęzłowych klasy CRAY XT-5h, IBM blueGene lub równoważna

Laboratorium Modelowania Wizualnego i Wizualnej Prezentacji Informacji Biomedycznej, Laboratorium Wielkoskalowych Obliczeń i Przetwarzania Danych Biomedycznych

ICM, Uniwersytet Warszawski ul. Prosta 69, piętro 2 00-838 Warszawa

szczegóły »
UW/04/ICM/2

System klastrowy o architekturze asymetrycznej dla zastosowań typu współbieżnego i wizualizacji

Laboratorium Modelowania Wizualnego i Wizualnej Prezentacji Informacji Biomedycznej, Laboratorium Wielkoskalowych Obliczeń i Przetwarzania Danych Biomedycznych

ICM, Uniwersytet Warszawski ul. Prosta 69, piętro 2 00-838 Warszawa

szczegóły »
UW/04/ICM/3

Dostawa systemu serwerów pamięci masowej

Laboratorium Modelowania Wizualnego i Wizualnej Prezentacji Informacji Biomedycznej, Laboratorium Wielkoskalowych Obliczeń i Przetwarzania Danych Biomedycznych

ICM, Uniwersytet Warszawski ul. Prosta 69, piętro 2 00-838 Warszawa

szczegóły »