Centrum Badań
Przedklinicznych
i Technologii

Badania podstawowe nad istotą najważniejszych chorób cywilizacyjnych

 1. Badania w zakresie chorób układu nerwowego (choroby neurodegeneracyjne, plastyczność układu nerwowego i neuroregeneracja):
  • Choroba Alzheimera i inne choroby neurozwyrodnieniowe
  • Udar mózgu (niedokrwienie mózgu)
  • Padaczka
 2. Badania w zakresie chorób układu krążenia:
  • Zaburzenia neurogennej regulacji układu krążenia
  • Polimorfizm genetyczny w ramach układu krążenia
  • Zastosowanie komórek macierzystych w chorobach układu krążenia
 3. Badania w zakresie chorób nowotworowych:
  • Mechanizmy transformacji nowotworowej komórek
  • Genetyczne markery nowotworów
  • Szlaki sygnałowe i metaboliczne w chorobach nowotworowych
  • Prewencja i terapia przeciwnowotworowa
 4. Nowe technologie wspomagające odkrycia naukowe i ich zastosowania na rzecz poznania fizjologii i patologii układu nerwowego, układu krążenia, cyklu komórkowego i chorób nowotworowych:
  • Obrazowanie narządów tkanek i komórek
  • Nowe modele zwierzęce stanów patologicznych
  • Rozwój technik obliczeniowych i bioinformatycznych
  • Rozwój nanotechnologii