Informacja dla subskrybentów „Newslettera CePT”

Informacje ogólne

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) uruchomia, w sposób publicznie dostępny, elektroniczną usługę dystrybucyjną „Newsletter CePT”. Usługa ta za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail umożliwia wszystkim zarejestrowanym osobom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o najważniejszych wydarzeniach dotyczących działalności Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii.

 • Korzystanie z usługi „Newsletter CePT” jest dobrowolne i bezterminowe.
 • W celu świadczenia usługi „Newsletter CePT” Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
 • Każda zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
 • Informacje polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na link: „Polityka prywatności CePT”.
 • Administratorem danych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 61. Dane osobowe (tj. adresy email) zbierane są przez CePT wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter CePT”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter CePT”.

Proces rejestracji

Usługa „Newsletter CePT” świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych osób. W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:

 1. Zaznajomić się z „Instrukcją dla subskrybentów Newsletter CePT” oraz „Polityką prywatności CePT”.
 2. Wypełnić prawidłowo elektroniczny formularz „Zapisz się na newsletter”:
  1. w pole o nazwie „wpisz swój adres e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści kolejnych edycji „Newslettera CePT”. Wpisany adres email musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.
  2. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61, w celu korzystania z prowadzonej przez CePT usługi „Newsletter CePT”. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy potwierdzić poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru.
  3. potwierdzić fakt zaznajomienia się z treścią „Instrukcji dla subskrybentów Newsletter CePT” oraz „Polityką prywatności CePT” poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru.
 3. Kliknąć na przycisk „Subskrybuj” (po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter CePT”.
 4. Kliknąć na nadesłany na e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter CePT”. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter CePT”. Od tej chwili, na zarejestrowane konto email nadsyłane będą przez CePT treści kolejnych edycji newslettera z informacjami o najważniejszych wydarzeniach dotyczących działalności Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii.

Proces modyfikacji lub usunięcia zarejestrowanych danych

 1. W celu usunięcia konta e-mail z bazy subskrybentów newslettera (wypisania się z listy dystrybucyjnej „Newsletter CePT”) należy kliknąć przycisk o nazwie „Kliknij aby wypisać się z „Newsletter CePT”, znajdującego się w stopce każdego newslettera. Czynność ta spowoduje usunięcie danego adresu z listy subskrybentów i zaprzestane zostanie wysyłanie kolejnych edycji newslettera.
 2. W celu zmiany adresu e-mail w bazie „Newsletter CePT” należy usunąć konto e-mail z bazy subskrybentów „Newslettera CePT”, a następnie ponownie zarejestrować się na listę subskrybentów z nowym adresem e-mail. Rejestracja nowego adresu e-mail w bazie „Newsletter CEPT” nastąpi po kliknięciu na link uwierzytelniający, nadesłany na zmieniony adres e-mail.
 3. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących usunięcia nazwy e-mail w bazie usługi „Newsletter CePT”.