Kariera w CePT

Kierownik Pracowni Sekwencjonowania Genomowego z Możliwością Badań Pojedynczych Komórek

W ramach CePTII planujemy utworzenie/wyposażenie w dodatkową infrastrukturę badawczą laboratoriów w obrębie Zakładu Medycyny Regeneracyjnej WUM. 

Jednym z nich będzie Pracownia Sekwencjonowania Genomowego z Możliwością Badań Pojedynczych Komórek wyposażona w:

 • automatyczny system izolowania pojedynczej komórki do analiz genetycznych,
 • wysokoprzepustowy sekwenator następnej generacji,
 • instrument PCR w czasie rzeczywistym,
 • instrumenty PCR z gradientem termalnym.

Warszawski Uniwersytet Medyczny zatrudni osobę na stanowisku:

KIEROWNIK PRACOWNI SEKWENCJONOWANIA GENOMOWEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ BADAŃ POJEDYNCZYCH KOMÓREK

Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za:

 • obsługę specjalistycznej aparatury przeznaczonej do analiz z zakresu biologii molekularnej: sekwenator następnej generacji z platformą mikromacierzową, system do izolacji pojedynczej komórki, aparat Real-Time PCR;
 • wykonywanie prac laboratoryjnych związanych z przygotowaniem i analizą prób obejmującą:  ekstrakcję kwasów nukleinowych DNA i RNA z materiału biologicznego, przygotowywanie bibliotek DNA i cDNA, sekwencjonowanie wielkoskalowe DNA (następnej generacji), analizy mikromacierzowe, etc.,
 • kontakty z przedstawicielami handlowymi; dbałość o kompletne wyposażanie laboratorium.

Wymagania:

 • stopień doktora nauk medycznych/ biologicznych/ biotechnologicznych/nauk o zdrowiu;
 • wiedza teoretyczna oraz praktyczna z zakresu biologii molekularnej związana z wielkoskalową analizą genomu, transkryptomu;
 • sekwencjonowanie małych RNA (microRNA, siRNA, piRNA i rRNA);
 • sekwencjonowanie wybranych fragmentów genomów i amplikonów;
 • resekwencjonowanie wybranych fragmentów genomu;
 • przygotowanie bibliotek miRNA;
 • przygotowanie bibliotek cDNA przeznaczonych do Real-Time PCR;
 • sekwencjonowanie regionów zmiennych mikroorganizmów (metagenomika);
 • mikromacierze cytogenetyczne;
 • genotypowanie poprzez sekwencjonowanie;
 • profilowanie ekspresji genów (RNA-Seq);
 • profilowanie nowotworów;
 • badania związane z różnicowaniem komórek;
 • pomiary indywidualnych reakcji komórek na konkretne bodźce;
 • ocena biomarkerów chorób;
 • preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • doświadczenie naukowo-badawcze (pełno tekstowe publikacje międzynarodowe, w czasopismach polskich, aktywne uczestnictwo w konferencjach;
 • spotkaniach i kursach naukowych;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych oraz umiejętność korzystania ze specjalistycznych genetycznych internetowych baz danych;
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, rzetelność i dokładność w pracy;
 • dobra organizacja pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • informacji o stażu pracy,
 • listów rekomendacyjnych (co najmniej 2)

Dokumenty prosimy przesłać na adres: medycyna.regeneracyjna@wum.edu.pl  podając w tytule wiadomości: “CePT II rekrutacja”.